Startsida > Gemensam förvaltning > Tjänster > Gravtjänst >

Förlängning av gravrätt

Förlängning av gravrätt

En ny gravplats upplåts för 25 år. Tiden för gravrätten förlängs vid gravsättning, så att gravrätten varar i 25 år räknat från begravningen. Priset bestäms enligt den avlidnas hemkommun.

Gravrätt kan inlösas även utan att en gravsättning sker. Gravrätten förlängs då 1-25 år. Priset bestäms utgående från var den avlidnas släkt är skriven. Om ingen i släkten längre är skriven i Helsingfors är förlängningsavgiften högre.

Då tiden för gravrätten utgår kungörs detta

  • på graven
  • i de största rikstidningarna
  • i Kyrkpressen
  • i Helsingfors kyrkliga samfällighets tidning Kirkko ja Kaupunki

Förlängningen av gravrätt beställs av centralregistret tfn 09 2340 6001,
e-post: helsinki.hautapalvelut@evl.fi

Centralregistrets gravtjänst

tfn 09 2340 6001

Mer gravtjänsts kontaktuppgifter

.....