Startsida > Gemensam förvaltning > Tjänster > Ämbetsbetyg >

Blankett för beställning

Beställning av ämbetsbetyg och släktutredningar

Obs!! utredningar för släktforskning beställs via skild blankett

De med asterix * märkta fältena är obligatoriska.

Personen beställningen av ämbetsbetyg gäller

*
*
*
*

Flyttningsdatum och församling

Ändamål som betyget utfärdas för och antal

De uppgifter som utlämnas ur befolkningsdatasystemet skall vara nödvändiga för det uppgivna ändamålet (Befolkningsdatalag 28§ mom 1 o 2).

*

Uppgifter som skall medtas

Av en levande person behöver man för bouppteckning ett ämbetsbetyg med personliga uppgifter.

I en släktutredning för bouppteckning av en död person antecknas make/maka och barn samt flyttningsuppgifter.

Ifall personen avstår från arvet, behöver man en släktutredning som innehåller uppgifter om make/maka och barn samt flyttningstider.

*

Beställarens uppgifter

*
*
*
*
*
 

Beställningar av ämbetsbetyg också via

telefon: (09) 2340 5001
eller på finska: (09) 2340 5000

Ni kan också besöka centralregistret på Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors

Avgifterna för ämbetsbetyg fr.o.m. 1.5.2017 (pdf, 0.23 Mt)

Tilläggsuppgifter ur ärvdabalken