Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 09 >

Söndagens gudstjänster 24.9.2017

Söndagens gudstjänster 24.9.2017

20.09.2017 15:11

Söndagens svenskspråkiga gudstjänster i de evangelisk lutherska församlingarna.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka 10 högmässa.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 15.30 mässa med Fridsföreningen i södra Finland.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Barnkyrka & Coolkids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.