Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 06 >

Helsingforsförsamlingarna ber polisen utreda möjliga oegentligheter i upphandlingen i anslutning till reparationer av kyrkans fastigheter

Helsingforsförsamlingarna ber polisen utreda möjliga oegentligheter i upphandlingen i anslutning till reparationer av kyrkans fastigheter

09.06.2017 10:19 / uppdaterad 09.06.2017 10:28

Helsingfors kyrkliga samfällighet har begärt att polisen utreder möjliga oegentligheter i fastighetskontorets anskaffningar. Misstankarna uppdagades inom samfälligheten.

Brottsrubriceringarna kan baserat på preliminära uppgifter vara grovt missbruk av tjänsteställning, grovt tagande av muta samt brytande av tjänsteplikt.

Utredningen omfattar fler anställda på fastighetskontoret vid samfälligheten. De anställda som misstänks för grova brott har efter ordförande för gemensamma kyrkofullmäktiges beslut i saken tillfälligt förflyttats från sina uppgifter.

Läs mera på finska:

http://www.helsinginseurakunnat.fi/uutisetjatapahtumat/uutiset/2017/06/856PtXcqR.html


På medias frågor svarar å samfällighetens vägnar ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige Juha Rintamäki (09 2340 4310) och samfällighetens direktör Teemu Laajasalo (050 366 5989). Vid behov kan ringbud även lämnas vid informationsavdelningen på numret 09 2340 2237.