Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 05 >

Kyrkofullmäktige gick in för en ny lösning gällande tomthyrorna på Lövö

Kyrkofullmäktige gick in för en ny lösning gällande tomthyrorna på Lövö

12.05.2017 00:13 / uppdaterad 12.05.2017 00:24

Gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors fattade på torsdagen den 11.5 beslut gällande de framtida tomthyrorna för bostadsbolagen på Lövö.

Ordförande Kaisa Raittila kom under mötet med ett motförslag till gemensamma kyrkorådets beredning. Raittilas förslag vann omröstningen med rösterna 56-24.


Hyrorna för de tomter som ägs av Helsingfors kyrkliga samfällighet höjs år 2020 vid utgången av de nuvarande hyresavtalen så att en avkastning på tre procent uppnås på det uppskattade värdet av tomterna.

Förhöjningarna införs stegvis under en övergångsperiod på tre år för att år 2022 nå den slutliga nivån. De nya avtalen uppgörs för en tid av 20 år. Det mål som gemensamma kyrkorådet ställde för avkastningen låg på fyra procent med en stegvis förhöjning av hyrorna under femton år.


De nya hyrorna grundar sig på expertutlåtande från fastighetsbranschen gällande tomternas värde samt förväntad avkastning i förhållande till det. För att komma Lövöborna till mötes har församlingarna beslutat sänka det ursprungliga målet för avkastningarna på tomthyran från fem till tre procent. Värdet på tomterna kommer också att räknas utgående från det lägsta värdet som framkommit bland de expertutlåtanden som gjorts på området. De gamla avtalen som varit i kraft i 50 år har erbjudit husbolagen på Lövö hyrestomter till ett mycket förmånligt pris, vilket inneburit en vinst på 0,4-2,2 procent av det nu uppskattade värdet.


Värdet på Lövötomterna höjs bland annat av det havsnära läget, områdets popularitet, tomternas storlek i förhållande till byggnadsrätten samt det korta avståndet till bland annat Kägeludden och Aalto-universitetet.


Hyreshöjningarna berör tio husbolag varav två är bolag med höghus och resten utgörs av radhus eller enskilda hus. Till exempel i höghusbolagen stiger hyran stegvis med ungefär 1,1 euro per kvadratmeter i året fram till år 2022 då hyran ligger på ungefär fyra euro per kvadrat. I småhusbolagen är hyran högre.


Församlingarna i Helsingfors äger i praktiken ungefär en tredjedel av Lövö, församlingarna i Vanda äger två tredjedelar. Besluten som fattas av Helsingfors gemensamma kyrkofullmäktige berör endast de landområden som ägs av Helsingfors.


Tilläggsinformation ger:


Ordförande för gemensamma kyrkorådet Kaisa Raittila tel. 0400 606 979


Samfällighetens direktör Teemu Laajasalo tel. 09 2340 3610


Fastighetschef Kai Heinonen tel. 09 2340 2700


Ordförande för gemensamma kyrkorådet Juha Rintamäki tel. 2340 4310