Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 04 >

Nytt nummer till Kyrkans samtalstjänst

Nytt nummer till Kyrkans samtalstjänst

03.04.2017 13:22

Från och med i dag (3.4) svarar Kyrkans samtalstjänst på ett nytt telefonnummer. Tjänsten har också blivit billigare för användaren.

Om du vill tala svenska är det nya numret 0400 22 11 90. För finskspråkiga gäller numret 0400 22 11 80.

Det nya numret blir också billigare att ringa till eftersom det är ett mobilnummer.

Det hjälper att prata

Kyrkans samtalstjänst finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. Telefonjouren är öppen varje kväll klockan 20–24 och de som svarar är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda och har tystnadsplikt. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Samtalstjänsten har även en chatt-, nät- och brevjour. Brev skickas till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. Chatten, nätjouren och mer information om tjänsten hittar du på www.samtalstjanst.fi

År 2016 fördes cirka 73000 diskussioner via Samtalstjänstens olika finska och svenskspråkiga linjer.