Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 04 >

Kyrkan vill göra tomthyrorna skäliga på Lövö

Kyrkan vill göra tomthyrorna skäliga på Lövö

27.04.2017 21:26 / uppdaterad 27.04.2017 21:47

Helsingfors kyrkliga samfällighet kommer invånarna på Lövö till mötes gällande husbolagens tomthyror ifall gemensamma kyrkorådets beslut från torsdagen den 27.4 också godkänns av gemensamma kyrkofullmäktige som behandlar ärendet den 11.5.

Värdet på tomterna kommer att räknas utgående från det lägsta värdet som framkommit bland de expertutlåtanden som gjorts på området. Hyreshöjningarna kommer också att förverkligas stegvis under femton år. Även målet för avkastningen på tomhyran sänks med en femtedel. Sammanlagt innebär detta att kyrkan kommer invånarna till mötes med en summa på cirka 7,5 miljoner.

Bakom de aktuella förhandlingarna ligger tiotals år gamla avtal som nu går ut, avtal som gett husbolagen på Lövö mycket förmånliga tomthyror. Med tiden har värdet på helsingforsarnas gemensamma markområden stigit. Beslutsfattarna i församlingarna anser att nyttan av denna värdehöjning ska komma fler till glädje än endast Lövöborna.

I sin hyrespolitik har samfälligheten genomgående följt samma mål gällande avkastning som motsvarande ägare har ställt. Detta bekräftas också av expertutlåtanden som avgetts i ärendet. Även principen om likabehandling av hyresgäster är aktuell i ärendet. Som hyresvärd kan församlingarna inte jämföras med staden, vars användning av markområden och hyrespolitik baserar sig på helt andra faktorer.

Det är många Lövöbor som kontaktat förtroendevalda och anställda, och förståelsen för invånarnas oro, ovetskap i ärendet och även besvikelse är stor. "Samfälligheten vill vara en god, långvarig, skälig och rättvis hyresvärd", säger Juha Rintamäki som är ordförande för gemensamma kyrkorådet.

En del inlägg i diskussionen kring Lövöhyrorna har målat upp en bild av en snål kyrka som försöker sko sig på den enskilda individen. Beslutsfattarna i församlingarna ser saken på ett annat sätt. Tomthyrorna och priset på bostäderna är beroende av varandra. Billiga tomthyror betyder i förlängningen att värdet på den gemensamma egendomen förflyttas till bostadsägarna.

Beslutsfattarna har ändå stor förståelse för invånarnas oro gällande egendomen och den egna ekonomin. Därför införs också förhöjningarna stegvis under en lång övergångsperiod. En permanent överföring av värdet på egendomen till endast Lövöborna ser man ändå inte som en rättfärdig lösning. "Marken på Lövö tillhör sedan ett halvt decennium kyrkans medlemmar i Helsingfors. Den måste vårdas väl så att vinsten kan tjäna alla helsingforsare bland annat genom barn-, ungdoms- och diakoniarbetet", säger Teemu Laajasalo som är direktör för samfälligheten.

Representanter för samfälligheten har i flera omgångar diskuterat hyrorna tillsammans med Lövöborna, bland annat vid särskilda invånarkvällar. Enskilda diskussioner har också förts med särskilda representanter för Lövöborna. Ärendet har således inte beretts i hemlighet, vilket har hävdats. Att ärendet inte behandlades offentligt i gemensamma kyrkorådet beror på att det är frågan om ett avtal där man inväntar gemensamma kyrkorådets beslut innan ärendet offentliggörs.

Catella arviolausunto (pdf, 6.09 Mt) Vantaan seurakuntayhtyman päätös Lehtisaari maanvuokrat (pdf, 0.11 Mt) Catella Helsingin Seurakuntayhtymä Lehtisaari maanvuokrat (pdf, 0.29 Mt) Lehtisaaren maanvuokrasopimusten jatkaminen (docm, 0.08 Mt) Lehtisaari vuokralaskelmia 1b (pdf, 0.05 Mt) Lehtisaari vuokralaskelmia 4a (pdf, 0.05 Mt) Makitalo asianajotoimisto (pdf, 0.09 Mt) Newsec Lausunto Lehtisaaren AK- AR ja AO-tontit (pdf, 5.51 Mt) Taloustutkimus Pasi Holm lausunto (pdf, 0.33 Mt) Vesa Majamaan lausunto (pdf, 0.65 Mt)