Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 04 >

Välkommen med på Kyrkans musikfest 19.-21.5.2017

Välkommen med på Kyrkans musikfest 19.-21.5.2017

24.04.2017 11:13 / uppdaterad 04.05.2017 09:04

Över 4000 sångare samlas i Helsingfors i maj.

Under tre dagar i maj fylls Helsingfors centrum och dess kyrkor av många olika sorters högklassig, glädjefylld och mångsidig musik. Bland annat sångensemblen Rajaton och gosskören Cantores Minores håller konsert. Över 4000 körsångare från kyrkans körer i hela landet är anmälda till festen.

Händels Messias med 900 sångare

För många hobbymusiker är det en upplevelse för livet att få sjunga tillsammans i en riktig storkör. Få körer har i sina hemförsamlingar möjlighet att samarbeta med toppmusiker och orkestrar. Under Kyrkans musikfest kommer bland annat Händels Messias-oratorium att framföras av en kör på 900 sångare. Konserten äger rum på Senatstorget på lördag den 20.5 klockan 19. Sångare runt om i landet har på förhand övat in Halleluja-kören och andra populära körpartier ur verket. Kantor Seppo Murto från Helsingfors domkyrkoförsamling leder uppförandet som ackompanjeras av Lojo stadsorkester.

Svenskspråkiga körer deltar

Några konserter på Kyrkans musikfest är helt svenskspråkiga. Lördagen den 20.5 kl. 15.30 firas mässa i Helsingfors domkyrka inom vilken närmare 200 sångare från Finlands svenska kyrkosångsförbund framför Then Nya Pingstmessan av Timo Kiiskinen.

Then nya Pingstmessan beställdes av Kyrkosångsförbundet för Kyrkomusikfesten 2015. Verket är en komplett musikalisk helhet för en festlig mässa, där den röda tråden består av de bekanta mässmelodier som sjungs i gudstjänsten varje söndag, d.v.s. Kyrie, Gloria, Sanctus och Agnus Dei. Till dessa satser har Kiiskinen fogat flerstämmiga kör- och orkesterarrangemang, förspel och mellanspel och på så sätt byggt ut gudstjänstmusiken till ett genomkomponerat musikkonstverk. Församlingen sjunger med tillsammans med kören och orkestern i nästan alla delar av mässmusiken.

Precis som i alla gudstjänster ingår även flera psalmer, nu i praktfulla körarrangemang, bl.a. Sanningens Ande, Ljud högt du psalm att lova och Herren vår Gud är en konung. Markus Malmgren sitter vid orgeln. Det övriga instrumentala kommer att skötas av Timo Kiiskinen och studeranden från Sibelius-Akademin. Nina Kronlund dirigerar kören och som liturg fungerar Johan Westerlund. Ett särskilt välkommen till den här mässan, festens främsta svenskspråkiga inslag!

Tidigare samma dag firas en tvåspråkig veckomässa i Gamla kyrkan med medverkan av de "Kör för alla"-körer som deltar i festen. Musiken leds av Jan Hellberg med house band. I mässan ingår vigning av präster inom Helsingfors stift.

För lördagskvällens orgelmässa "Missa surrexit Christus" i Johanneskyrkan står Johannes församling som värd. Kantor Dag-Ulrik Almqvist spelar sin egen tonsättning Celebrant är Mikael Busck-Nielsen.

Festmässa och syndiga psalmer

På söndag den 21.5 firas en festmässa på Senatstorget klockan 12. Biskop Irja Askola predikar och alla beställningsverk som tagits fram särskilt för Kyrkans musikfest 2017 framförs under festmässan. Musikfestens storkör och Helsingforspolisens musikkår garanterar att Senatstorget fylls med musik.

Musikfesten avslutas med konserten "Syntisen virret ja tanssijan taivas" (ungefär syndiga psalmer och dansarens himmel) klockan 16. För musiken står Jesse Kaikuranta och Mikko Helenius houseband. Kvällen leds av chefredaktör Jaakko Heinimäki och kyrkoherde Kari Kanala.

Traditionen bakom nationella musikfester sträcker sig tillbaka till Jyväskylä 1884 (på finska) och Ekenäs 1891 (på svenska). De Estniska sångfesterna fungerade som förebild för evenemangen. De första nationella kyrkomusikfesterna arrangerades i Tammerfors 1927 och i Helsingfors 1930 (tvåspråkiga) och i Helsingfors 1931 (på svenska). Finskspråkiga kyrkomusikfester arrangerades efter 1930 vart tredje år och efter krigsåren vart femte år. Fr.o.m. 2012 i Jyväskylä går evenemanget under namnet Kyrkans musikfest, och äger rum delvis på svenska.

Arrangörer för Kyrkans musikfest 2017 är Suomen kirkkomusiikkiliitto (det finskspråkiga förbundet för körer i Finlands Ev. Luth. kyrka), Finlands Kantor-organistförbund, Kyrkostyrelsen, Kirkkopalvelut och församlingarna i Helsingfors.

Musikverksamheten i församlingarna breddades i slutet av 1900-talet. Vid sidan av kyrkokörerna har olika grupper, allt från musiklekskolor till gospelkörer, växt fram. År 2016 samlade församlingarna 45 500 sångare och musiker i sin musikverksamhet. Det finns sammanlagt cirka 3000 körer och andra musikaliska sammansättningar i kyrkan vilka uppträdde cirka 18 500 gånger.


Mera information hittar du på http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/pa-svenska/

Facebook.com/kirkonmusiikkijuhlat.fi

Twitter.com/Kirkonmusajuhla


Se också bilder och information till media:

http://www.kirkonmusiikkijuhlat.fi/info/medialle/

Plock ur programmet

Fredag 19.5 kl. 18.00

Festens öppning på Senatstorget

Lördag 20.5 kl. 19.00

G. F. Händel: Oratoriet Messias på Senatstorget

Söndag 21.5 kl. 12.00

Festhögmässa med beställningskompositioner på Senatstorget


Mera info:

Erja Piipponen, informatör, Kyrkan i Helsingfors, +358 50 565 2450 erja.piipponen@evl.fi

Mera info gällande de svenska konserterna ger Jan Hellberg, Stiftssekreterare för gudstjänstliv och musik + 358 40 142 5219.

Gällande frågor kring den Then nya Pingstmessan svarar också kantor Nina Kronlund på frågor, tfn 040 548 5271.

Then nya Pingstmessan uruppfördes på för Kyrkomusikfesten 2015. Foto: Linnea Ekstrand.