Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 03 >

Kyrkodagar med digert program

Kyrkodagar med digert program

02.03.2017 16:32

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo som förssigår den 19-21 maj har ett digert program. Nu önskar arrangörerna speciellt möta anställda, förtroendemän och frivilliga under temat "Nåd". Programmet är intressant och mångsidigt.

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar firas i Åbo i maj

Pressmeddelande. Publicerad: 02.03.2017
Kyrklig tidningstjänst

De finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo den 19-21

maj utgör höjdpunkten på det svenska firandet av

reformationens märkesår. Kyrkodagarnas tema är Nåd och

påminner om Martin Luthers reformatoriska upptäckt för 500

år sedan.

– Vi ser fram emot att möta församlingsmedlemmar,

förtroendevalda, frivilliga och kyrkans anställda på

kyrkodagarna. Programmet är mycket omväxlande och intressant

med föreläsningar och ett stort antal temagrupper, säger

direktor Sixten Ekstrand på Kyrkans central för det svenska

arbetet.

Både reformationens märkesår och Finlands 100 år som

självständig nation syns i programmet, likaså kyrkans

framtid. Bland de medverkande finns biskop Martin Modéus

från Linköping, pastor Britta Hermansson från Equmeniakyrkan

i Sverige, akademilektor Patrik Hagman och direktor Björn

Wallén.

Partiordförande Li Andersson och riksdagsledamot Stefan

Wallin behandlar tillsammans med biskop Björn Vikström

begreppet nåd utgående från ett samhälleligt perspektiv. En

skild programpunkt på fredag kväll vänder sig till

studerande och ungdomar.

Också skådespelaren Johan Fagerudds pjäs Luther i enrum som

under våren turnerat i Svenskfinland finns med på

kyrkodagsprogrammet. Programpunkten Gästfrihetens rum bjuder

in till besök i bland annat katolska kyrkan och

metodistkyrkan.

Tvåspråkiga andakter och gudstjänster

De finlandssvenska och finska kyrkodagarna ordnas samtidigt

i Åbo i vår med såväl egna som gemensamma programpunkter. De

svenska kyrkodagarna går av stapeln på Hotell Marina Palace,

de finska på Logomo.

På fredag och lördag kväll ordnas tvåspråkiga ekumeniska

ljusandakter på Biblioteksbron över Aura å. Kyrkodagarna

avslutas med en gemensam tvåspråkig friluftsgudstjänst Mässa

i blomstertid på domkyrkotorget.

Reformationsmässa i domkyrkan

Kyrkodagarna bjuder också på ett uruppförande, en nyskriven

reformationsmässa av Ulf Långbacka. Mässa i mångfaldens tid

uppförs i Åbo domkyrka och är en helhet med rytmiska

slagverk, körsång och klanger av harpa och elektronik.

Körpartierna sjungs av Brahe Djäknar och Florakören.

Missionsfesten firas gemensamt med kyrkodagarna

Finska Missionssällskapets missionsfest firas i år som en

del av de finlandssvenska kyrkodagarna.

– Missionen syns på många olika sätt i programmet, säger

Marika Björkgren-Thylin som är chef för Finska

Missionssällskapets svenska arbete. Hon berättar att

missionssällskapets samarbetspart ledande biskopen för

evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania Fredrick Shoo

medverkar, likaså direktören för Finska Missionssällskapets

utrikesarbete Rolf Steffansson, missionär Maria Westerling

och Furahakören.

De finlandssvenska kyrkodagarna ordnas i regel vart fjärde

år. Kyrkodagarnas arrangeras i år av Domkapitlet i Borgå

stift, Åbo svenska församling, Frikyrklig samverkan, Finska

Missionssällskapet och Kyrkans central för det svenska

arbetet.

Mera information om kyrkodagarna:
Kyrkodagarnas webbsida
Projektsekreterare Maria Borg-Karlsson, maria.l.borg-

karlsson@evl.fi, tfn 040 1425 171

KT/Alf L