Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 03 >

Söndagens gudstjänster 12.3.2017

Söndagens gudstjänster 12.3.2017

09.03.2017 15:06

Annonsen publiceras även i HBL på torsdagar.

SÖNDAG- KYRKDAG
12.3.2017
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES
S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Enlund. Kyrkkaffe.
Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Heikel-Nyberg, Lindström, Enlund. Manskören Manifestum. Kyrkkaffe.
Folkhälsans seniorhus Sö 15 mässa. Lindström, Böckerman. Passionärerna.


MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Forsén, Sundroos, Pia Sundroos, violin. Kyrkkaffe.
Matteuskyrkan Sö 18 kvällsmässa. Gunilla och Magnus Riska dialogpredikar. Kvällste.


PETRUS
Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kass, Hilli.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kass, Hilli.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls-gudstjänst.

DEUTSCHE GEMEINDE
So um 11 Uhr Gottesdienst (Hans-Christian Beutel).

OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa. Ahlfors, Laakkonen-Yang. Schola Olaus Petri medv. dir V Maasalo.

HELSINGFORS PROSTERI

Luther i enrum


Skådespelare Johan Fagerudd framför monologen i Johanneskyrkan 9.3.2017 kl. 19. Diskussionstillfälle och servering i kryptan efter pjäsen. Fritt inträde.

Taizémässa i Missionskyrkan


söndag 12.3, Observatoriegatan 18.
Kyrkkaffet står framdukat kl. 17.30 och
mässan _ ras från kl. 18. Meditationen
leds av Monica Heikel-Nyberg och
musiken av Anna Maria Böckerman.
Arr. Helsingfors församlingar, FMS och Helsingfors KFUK.

Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar 19-21.5 i Åbo


Föreläsningar, temagrupper mm. Huvudtalare biskop Martin Modéus, pastor Britta Hermansson från Sverige och ledande biskop Fredrick Shoo, Tanzania. Anm. senast 31.3: https://www.lyyti.in/Kyrkodagar. Info: evl.fi/kyrkodagar


Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.