Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 02 >

Han tar avstånd för att komma närmare

Han tar avstånd för att komma närmare

16.02.2017 13:20

Läs här vad kyrkoherde Johan Westerlund tänker efter en åtta dagars tystnadsretreat.

Johan, du har varit tyst i åtta dagar, det vill säga du har varit på retreat – varför?

– Jag är kanske lite trög, det behövs lång tid för att jag ska hinna med en ordentlig process.

På Bjärka-Säby i Sverige, dit Westerlund sedan 2010 ungefär vartannat år drar sig tillbaka för en dryg vecka, tilltalar man inte varandra under retreaten. Också måltiderna sker under tystnad. Som stöd har alla deltagarna en egen vägledare som man träffar en timme per dag.

– Min vägledare brukar fråga lite om hur det går och hur jag mår. Sedan ger hon mig ett bibelord och lite uppgifter. Så läser jag bibelordet tio, tjugo, hundra gånger och diskuterar igen nästa dag med vägledaren. Och där någonstans händer det något. Ibland är det mera dramatiskt, det finns retreater där jag verkligen har känt mig tilltalad av Gud.

Den här gången gick tankarna också delvis till den egna församlingen hemma i Helsingfors.

– Jag funderade en del på min ledarroll som kyrkoherde i församlingen. Hur samlas vi kring Kristus? Vilken är min roll som ledare när man skalar bort allt sånt som verksamhet och förvaltning? För mig är det stora frågor som kräver tid. Jag tror att vi alla ibland behöver ta tid mitt i vardagscirkusen för att släppa fram Jesus.

I april besöker ledaren för kommuniteten på Bjärka-Säby, Peter Halldorf, Helsingfors på inbjudan av Johannes församling. Vad hoppas du Peter Halldorf ska ge oss stadsbor?

– Jag hoppas han kan hjälpa oss hitta en gemensam vision och längtan som kyrka. När han talar så når han djupare än våra skillnader mellan exempelvis olika församlingar eller samfund. Han har kunskapen att ösa ur kyrkans djupa traditioner, ur källor som är gemensamma för oss alla.

Text och bild: Nina Österholm


Peter Halldorf besöker Helsingfors lördagen den 8 april kl. 17, Högbergsgården, Högbergsgatan 10 E. Tillfället är öppet för allmänheten. Halldorf predikar också i söndagens gudstjänst den 9.4 kl. 12 i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12.


Foto: Nina Österholm