Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 01 >

Sorgegrupp startar den 7 februari

Sorgegrupp startar den 7 februari

13.01.2017 12:58 / uppdaterad 13.01.2017 13:03

En gemensam sorgegrupp startar för de svenska församlingarna i Helsingfors prosteri i Matteus församlings regi den 7 fenruari. Anmälningar senast den 20 januari.

En sorgegrupp
med start tisdagen den 7 februari kl. 17.30-19.30
i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3 (rum Senatus)
Följande gånger 21.2, 7.3, 28.3 och 25.4

• För dig som har mist en närstående eller saknar någon som avlidit
• Ledare diakonissan Carita Riitakorpi och pastor Helena Rönnberg
• Deltagandet är kostnadsfritt

ANMÄLAN senast 20 januari 2017 till diakonissan Carita Riitakorpi,
tfn 09-23407328 eller 050-3803986, e-post: carita.riitakorpi@evl.fi

H.R. / Alf L