Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 01 >

Medlemsutvecklingen i kyrkan följer i stort sett tidigare år

Medlemsutvecklingen i kyrkan följer i stort sett tidigare år

16.01.2017 17:47 / uppdaterad 18.01.2017 17:09

Enligt senaste statistiska uppgifter tillhör cirka 54 % av helsingforsarna den evangelisk- lutherska kyrkan medan kyrktillhörigheten i hela landet är 71,9 %. För Helsingfors del finns speciella orsaker till den lägre procenten.

Medlemsutvecklingen i kyrkan följer tidigare år så även i Helsingfors, där medlemssvinnet ser större ut "än det faktiskt är". Detta beror på de många inflyttarna, som inte är trolösa men tillhör andra trossamfund. .Antalet medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland uppgick enligt de granskade uppgifterna till 3. 965- 277 medlemmar i slutet av 2016. Det betyder att 71,9 procent av finländarna hör till kyrkan.

Andelen kyrkomedlemmar har sjunkit med en procentenhet om man ser till hela landets befolkning. I Helsingfors hör 345 000 personer till kyrkan enligt preliminära uppgifter. Året 2015 var medlemstalet 348496 något högre alltså. Enligt preliminära uppgifter tillhör cirka 54 % av helsingforsarna kyrkan (55,5 % året innan). 6476 personer skrev ut sig ur kyrkan (5506 år 2015). 2289 personer skrev in sig i kyrkan (2391 år 2015). Utskrivningarna ur kyrkan var färre än under de sämsta åren. Enligt kommunikationsdirektör Serppo Simola tillhör ungefär 2/3 av den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors kyrkan.

lAllt som allt utträdde ca 50 100 personer ur kyrkan under fjolåret samtidigt som nästan 17 000 personer blev medlemmar i kyrkan.

Mera information:

Kommunikationschef immo Holappa tfn. 040-5962007

e-post: kimmo.holappa@evl.fi

Forskare Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 1424

896, veli-matti.salminen@evl.fi

"Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är

landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid

fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen."

Alf Lindberg-------