Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2017 > 01 >

Helsingfors öppnar sina dörrar

Helsingfors öppnar sina dörrar

20.01.2017 13:31 / uppdaterad 20.01.2017 13:55

Endast 54 procent av helsingforsarna hör till kyrkan men det betyder inte att 46 procent av stadsborna är trolösa.

Huvudstadsregionen blir allt mer mångkulturell och frågan kring hur människor med olika religion ska leva tillsammans blir allt mer aktuell.

Fredagen den 3 februari besöker Helene Egnell, från Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, Helsingfors. Hon berättar hur Svenska kyrkan jobbar med religionsdialog, det vill säga hur människor med olika religion kan leva tillsammans i fred och förebygga konflikter.

Vid samma tillfälle presenteras också det finska dialogprojektet Helsingin Avoimet Ovet (ung. Öppna dörrar i Helsingfors). Projektet innehåller en mängd olika verksamhetsformer som diskussionsgrupper, bön- och meditationsverkstäder, fredsmarscher, middagssällskap och rundabordssamtal. Projektet presenteras av Heidi Rautionmaa som jobbar med religionsdialog i kyrkan i Helsingfors.

Tillfället är öppet för allmänheten: Fredag 3.2 kl 14-16. Tredje linjen 22.

Mera info ger Heidi Rautionmaa, präst för religionsdialog, tel. 0440 412 189.


Öppna dörrar i Helsingfors

Projektet är både ett gräsrotsprojekt och ett projekt riktat till ledare inom de olika samfunden. Målet är att skapa respekt och godkännande mellan såväl samfundsledare som medlemmar. Det sker genom en mängd olika verksamhetsformer där målet är en slags religiös- och kulturell läskunnighet och förmåga till dialog. Projektet stiger direkt från kyrkans egen värdegrund och meningen är att stärka den positiva religionsfriheten och religionernas synlighet liksom den personliga religiösa identiteten hos människorna.

Religionsdialog kan se ut på många sätt. I höstas marscherade representanter för olika trossamfund tillsammans för den gyllene regeln i demonstrationen "Peli poikki" i Helsingfors.