Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2016 > 12 >

Hela julens program fram till den 8 januari 2017

Hela julens program fram till den 8 januari 2017

21.12.2016 14:04

Vi publicerar här hela jultidens program i våra församlingar. Agendan finns också som annons i Hufvudstadsbladet torsdagen den 22 december 2026.

JOHANNES FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes
Lö 24.12 Julafton
kl. 11 Julbön i Folkhälsans seniorhus.
Terho, Böckerman.
kl. 14 Julbön i S:t Jacobs kyrka. Repo-Rostedt,
Böckerman, julig sånggrupp.
kl. 14 Julbön i Johanneskyrkan. Westerlund,
Almqvist. Akad. sångföreningen och Akad.
damkören Lyran.
kl. 15 Julbön i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Enlund,
R. Österholm, solosång.
kl. 23 Mässa i julnatten i Johanneskyrkan.
Busck-Nielsen, Lindström, Enlund.
Sö 25.12 Juldagen
kl. 12 Högmässa i Gamla kyrkan. Repo-Rostedt, Lindström,
Enlund, Almqvist, N. Fogelberg sopran.
Må 26.12 Annandag jul
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Heikel-Nyberg,
Lindström, Almqvist.
kl. 18 Julsångsgudstjänst i Berghälls kyrka.
Heikel-Nyberg, Böckerman, Almqvist,
Tomas Vokalensemble.
Sö 1.1.2017
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan.
Repo-Rostedt, Terho, Almqvist. Kyrkkaffe.
On 4.1
kl. 18 Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Enlund.
Fr 6.1
kl. 12 Carols i Johannes. Julsångsgudstjänst
i anglikansk tradition i Johanneskyrkan.
Westerlund, förs. kantori, S:t Jacobskören,
Tomas Vokalensemble.
Sö 8.1
kl. 11 Högmässa i S:t Jacobs kyrka. Westerlund,
Henricsson. Kyrkkaffe.
kl. 12 Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström,
Busck-Nielsen, Enlund. Kyrkkaffe.
MATTEUS FÖRSAMLING
www.matteus.fi
Lö 24.12 Julafton
kl. 13 Julandakt i Vilans begravningskapell på
Brändö. Forsén, Sundroos.
kl. 14 Julbön i Matteuskyrkan. Rönnberg, Sundroos.
kl. 14 Julbön i Nordsjö kyrka. P Högnabba, Forsman.
kl. 15 Julbön i Östersundom kyrka.
o. 16 Forsén, Stöckell.
kl. 15 Julbön i Tammelunds kyrka.
P. Högnabba, Sundroos.
kl. 16 Julbön i Botbygårds kapell.
Rönnberg, Forsman.
kl. 17 Julbön i Brändö kyrka. Hallvar, Forsman.
kl. 16–20 Julaftonsfest i Matteus församling.
Julmiddag 16.30-19. Skjuts ordnas. Anmäl dig
gärna tfn 09 2340 7300, matteus.fors@evl.fi.
Sö 25.12 Juldagen
kl. 8 Julotta i Matteuskyrkan. Hallvar,
Matteus julkör, Sundroos.
Må 26.12 Annandag jul
kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan.
Rönnberg, Forsman. Kyrkkaffe.
Sö 1.1.2017
kl. 10 Högmässa i Matteuskyrkan.
Forsén, Sundroos. Kyrkkaffe.
Fre 6.1
kl. 10 Högmässa i Matteuskyrkan. Forsén, Sundroos,
Forsman, Matteus kyrkokör. Kyrkkaffe.
Sö 8.1
kl. 10 Högmässa i Matteuskyrkan.
Rönnberg, Sundroos. Kyrkkaffe.
PETRUS FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
Lö 24.12 Julafton
kl. 13 Julbön i Sockenbacka kyrka,
Fernström, Bergman.
kl. 14.30 Julbön i Kårböle kyrka, Thylin, Varho.
kl. 14.30 Julbön i Södra Haga kyrka,
Barnkören medv. Björk, Ahlberg.
kl. 15 Julbön i Malms kyrka, Kass, Hilli.
kl. 16 Julbön i Månsas kyrka, Thylin, Hilli.
kl. 16.30 Julbön i Munksnäs kyrka, Björk, Ahlberg.
kl. 23.30 Gudstjänst vid Jesu Kristi födelse
i Åggelby gamla kyrka, Björk, Hilli m.fl.
Sö 25.12 Juldagen
kl. 7 Julotta i Munksnäs kyrka, Kass, Ahlberg.
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka, Kass, Hilli.
Må 26.12 Annandag jul
kl. 12 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka,
Thylin, M. Sandell.
kl. 18 Kvällsmässa i Munksnäs kyrka,
Thylin, M. Sandell.
Sö 1.1.2017
kl. 12 Nyårsdagens Högmässa i Månsas kyrka,
Thylin, Hilli.
Fre 6.1
kl. 10 Trettondagens gudstjänst i Månsas kyrka.
Sö 8.1
kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka.
kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka.
OLAUS PETRI FÖRSAMLING
www.olauspetri.fi
Lö 24.12 Julafton
kl. 16 Julbön. Viinikka, Laakkonen-Yang.
Olaus Petrikören medv.
Sö 25.12 Juldagen
kl. 7 Julotta. Viinikka, Laakkonen-Yang.
Oktett ur Olaus Petrikören.
Sö 1.1.2017
kl. 11 Högmässa. Viinikka, Punt.
Fr 6.1
kl. 16 Julspel och julfest för stora och små.
Olaus Petrikören medv.
Sö 8.1
kl. 11 Högmässa. Viinikka, Laakkonen-Yang.
DEUTSCHE GEMEINDE
www.deutschegemeinde.fi
Sa 24.12.
um 14 Uhr Familiengottesdienst zum Heiligen Abend
mit Krippenspiel (Matti Fischer)
Sa 24.12.
um 16 Uhr Christvesper (Hans-Christian Beutel)
So 25.12.
um 12 Uhr Gottesdienst zum Ersten Weihnachtstag
(Matti Fischer)
Mo 26.12.
um11 Uhr Gottesdienst zum Zweiten Weihnachtstag
(Hans-Christian Beutel)
Sa 31.12.
um 18 Uhr Gottesdienst zum Altjahrsabend
(Hans-Christian Beutel)
So 1.1.
um 11 Uhr Gottesdienst zum Neujahr
(Hans-Christian Beutel)
Fr 6.1.
um 11 Uhr Gottesdienst zu Epiphanias (Matti Fischer)
So 8.1.
um 11 Uhr Gottesdienst (Matti Fischer)

HELSINGFORS PROSTERI
Julradion ljuder under advents- och jultiden fram till 6.1.2017. Se www.julradion.fi
Utställningen Helsingfors julkrubbor 2016 längs Alexandersgatan med omgivning fram till 8.1.2017. Se www.jouluseimet.fi
Kampens kapell är öppet vardagar kl 8-20 och helgdagar kl 10-18.
Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!


Väntan på julen i Matteus församlings kansli. Foto Alf L.