Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2016 > 12 >

4. söndagen i advent 18.11.2016

4. söndagen i advent 18.11.2016

13.12.2016 13:35

Annonsen publiceras i torsdagens HBL.

SÖNDAG- KYRKDAG

18.12.2016

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Westerlund, Lindström, Enlund. Svenska Oratoriekören medv.
Kyrkkaffe i Högbergssalen.

S:t Jacobs kyrka Sö 16 De vackraste julsångerna. Repo-Rostedt, Henricson.
S:t Jacobs kören och församlingens barnkörer medv. Glöggservering framför kyrkobyggnaden från 15.30.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Forsén, Forsman Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 18 De vackraste julsångerna. Julkören, Sundroos, Forsman, instrumentalister, Forsén.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kass, Ahlberg.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kass, Hilli.

Hagasalen Sö 16.30 Puls-gudstjänst. Barnkyrka.

Åggelby gamla kyrka Sö 18 adventsvesper. Petrus kantorer m.fl. medv.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Uhr Gottesdienst zum Vierten Advent (Matti Fischer).

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Viinikka, Laakkonen-Yang, Schola Olaus Petri medv, dir.V Maasalo.

HELSINGFORS PROSTERI

Utställningen Helsingfors julkrubbor 2016 längs Alexandersgatan med omgivning fram till 8.1.2017. Se www.jouluseimet.fi

Julradion ljuder under advents- och jultiden fram till 6.1.2017. Se www.julradion.fi

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl.20-24. Andra webbaserade hjälptjänster på http://www.samtalstjänst.fi. Ring eller skriv när Du behöver stöd!

KAMPENS KAPELL är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.