Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2016 > 12 >

Jessica Högnabba och Maria Hall-Pänttäjä valdes till de svenskspråkiga tjänsterna

Jessica Högnabba och Maria Hall-Pänttäjä valdes till de svenskspråkiga tjänsterna

08.12.2016 20:30 / uppdaterad 12.12.2016 11:30

Kyrkoherde Teemu Laajasalo valdes på GKR:s möte i dag den 8 december till direktör för samfäälligheten medan de svenskspråkiga tjänsterna blev besatta av pastor Jessica Högnabba och diakonissan, hälsovårdaren Maria Hall-Pänttäjä.

Kyrkoherde Teemu Laajasalo valdes i dag den 8 december vid Gemensamma kyrkorådets möte i Församlingarnas hus till direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet. Vid samma möte valdes pastor Jessica Högnabba till pastor för Gemensamt församlingsarbete. Dessutom valdes diakonissan, hälsovårdaren Maria Hall-Pänttäjä till svenskspråkig diakonissa för Gemensamt församlingsarbete.

Alf Lindberg