Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2016 > 12 >

Gott Nytt År - Nåd 2017

Gott Nytt År - Nåd 2017

29.12.2016 11:39

Vår kyrkas tema för nästa år är Nåd 2017. Det har nämligen gått 500 år från reformationen då. Under året lyfts Martin Luthers tankar och teologi fram.

Nästa år 2017 firar vår kyrka, att det har gått 500 år sedan reformationen. Det är Martin Luther, munken som gjorde uppror mot den romerskkatolska kyrkan och hans tankar och teologi, som under märkesåret lyfts fram. Nyckelordet är nåd och år 2017 kallas därför för Nådens år 2017. Nådens år firas på alla nivåer i vår kyrka under hela året. Läs mer om reformatorn Martin Luther, som senare blev teologiedoktor, vilket var sin tids högsta universitetsgrad. Helsingfors Extra nr 3 /2016, som utkom i KP nr 43, skriver på ett lättfattligt sätt om Luther på sid.3. Finns i denna sajts elektroniska informationsarkiv.

Hextra 3/2016

Alf Lindberg

Gott Nytt Nådens År 2017! Foto Alf Lindberg 2016.