Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > November >

Söndagens gudstjänster 16.11

Söndagens gudstjänster 16.11

13.11.2014 13:07

Annonsen publiceras även i torsdagens Hufvudstadsbladet

SÖNDAG-KYRKDAG
16.11.2014
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES
S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Terho, Hätönen. Kyrkkaffe.
Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Terho, Westerlund, Almqvist, Löfman. Chorus Sanctae Ceciliae. Kyrkkaffe.

MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Hallvar, Brunell. Söndagsskola. Kyrkkaffe.
Matteuskyrkan Sö 18 kvällsmässa, Matteus&Arbis Gospel, Daniela och Staffan medv. Barnpassning. Kvällste.
Degerö kyrka Sö 10 högmässa. Forsén, Brunell. Kyrkkaffe.
PETRUS
Munkshöjdens kyrka Lö 15 Furahakörens 40- årsjubileumskonsert.
Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Björk, Ahlberg. Kyrkkaffe.
Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. M Dahlbacka, Sandell, Varho.
Kårböle kapell Sö 12 högmässa. Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.
Petruscentret Sö 15.30 Puls- gudstjänst.
DEUTSCHE GEMEINDE
So 11 Uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag (Panzig, de Ölster).

OLAUS PETRI
Sö 11 Radiogudstjänst. Liturg Viinikka, predikan Byfält, organist Laakkonen-Yang. Medv. Olaus Petrikören, dir. J Jokitalo och Schola Olaus Petri, dir. V Maasalo.

HELSINGFORS PROSTERI

TOMASMÄSSA
"Din konung kommer i ödmjukhet". 20-årsjubileum i
Johanneskyrkan tisdag 25.11 kl. 19.00.
Predikant biskop Björn Vikström och liturg Minna Silfvergrén.

Seminarium med diakon Inga Pagréus från S:ta Clara kyrka i Stockholm
21-22.11 2014, Andreaskyrkan, Högbergsg. 22
Fr 21.11 kl. 18 Det diakonala arbetet. Sång, D Forsén, S Strömsholm, kollekt för S:ta Clara, aftonandakt, kvällste.
Lö 22.11 kl. 15 Frivilligarbetet. Helig dans, M Sundroos, kollekt för S:ta Clara. Frivilligarbetare är speciellt välkomna.
Kl. 17 Servering, kaffe.
Kl. 18 Bönen. Lovsång med A Forsberg. Förbön, nattvard, kollekt för S:ta Clara, kvällste.
Alla tal simultantolkas till finska. Ingen anmälan. Gratis servering.
Arrangör: Helsingfors prosteri/diakoniarbetet, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Andreaskyrkan.

SAMTALSTJÄNST 50 ÅR
Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour