Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > November >

1. SÖNDAGEN I ADVENT

1. SÖNDAGEN I ADVENT

27.11.2014 08:12 / uppdaterad Uppdatering

Annonsen publiceras i Hufvudstadsbladet på torsdagar.

1. SÖNDAGEN I ADVENT
30.11.2014
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES
Johanneskyrkan Sö 12 festmässa. Busck-Nielsen, Terho, Johannes kantori, församlingens körer. Kyrkkaffe med program av Passionärerna.
.
MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 12 festmässa. Hallvar, Forsén, Sundroos, Brunell, Matteus kyrkokör, Matteus barnkör, Daniela och Staffan. Glöggservering.
PETRUS
Munksnäs kyrka Sö 10 festhögmässa. Thylin, Lassus, Ahlberg, Gillekören. Kyrkkaffe.
Åggelby gamla kyrka Sö 10 festhögmässa. Sandell, Hilli, Vokalensemble.
Petruscentret Sö 15.30 Puls- gudstjänst.
DEUTSCHE GEMEIND
So 11 Uhr Familiengottesdienst zum 1. Advent (Panzig), Kindergarten, Kinderkirche.

OLAUS PETRI
Sö 11 högmässa Viinikka, Laakkonen-Yang. Olaus Petrikören medv.

HELSINGFORS PROSTERI

KAMPENS KAPELL
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt
helgdagar 10–18.


SAMTALSTJÄNST
Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour