Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > November >

Söndagens gudstjänster

Söndagens gudstjänster

06.11.2014 08:42 / uppdaterad 09.11.2014 22:53

Annonsen publiceras även i torsdagens Hufvudstadsbladet

SÖNDAG-KYRKDAG
9.11.2014
Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES
Johanneskyrkan Sö 10 (obs tiden) högmässa. Busck-Nielsen, Lindström, Enlund, Fogelberg. Kyrkkaffe. Församlingsval kl. 11-20 i Högbergsgården, Högbergsg. 10 E, 2 vån.

MATTEUS
Matteuskyrkan Sö 10 (obs tiden) tvåspråkig högmässa med Vartiokylän srk. Forsén, J Pakarinen, M Sundroos. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Valet inleds efter högmässan kl. 11.
Matteuskyrkan Sö 19 välgörenhetskonsert med Matteus- Ungdom. Kl. 17.30-20 kakbuffe.
Marielundskapellet i Nordsjö kyrka INGEN HÖGMÄSSA.
PETRUS
Åggelby gamla kyrka Sö 10 gudstjänst. Sandell, Varho. Val kl. 11-12.
Munksnäs kyrka Sö 11 (obs tiden) högmässa. Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe. Val kl. 13-17.
Petruscentret Sö 15.30 Puls- gudstjänst. Pastorskansliet val kl. 18-20.
DEUTSCHE GEMEIND
So 11 Uhr Festgottesdienst zum 150 Jubiläum der Kirche, Einführungsgottesdienst des Reisepastoren Beutel, Kinderkirche.


OLAUS PETRI
Sö 11 Familjemässa. Ola Byfält, Hanna Laakkonen-Yang. Liturgiska kören medverkar.

HELSINGFORS PROSTERI

UTFÄRD TILL BORGÅ OCH HAIKKO 9.12
Start från Kiasma kl 10, besök på Borgå Konstfabrik, Domkyrkan, Borgå julmarknad och Haikko, avgift 25€ (Bussen anp. för funktionshind., resa, mat, inträdesavg. ingår). Anm till Kristina Jansson-Saarela 09 2340 2540 senast den 21.11. Centralen för församlingsarb./specialdiakonin.

FÖRSAMLINGSVALET 2014
Valdag söndag 9.11, på fars dag i Högbergssalen 11-20, Matteuskyrkan 11-20, Åggelby gamla kyrka 11-12, i Munksnäs kyrka 13-17 och i pastorskansliet i Petrus församling 18-20.

KAMPENS KAPELL
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.


SAMTALSTJÄNST 50 ÅR
Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour