Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > November >

Högnabba valdes till vikarie för Lück

Högnabba valdes till vikarie för Lück

27.11.2014 18:28 / uppdaterad 28.11.2014 13:48

Gemensamma kyrkorådet valde nya tjänsteinnehavare samt en vikarie på viss tid. Pastor Jessica Högnabba valdes till vikariatet som präst/koordinator i Gemensamt svenskt arbete.

Gemensamma kyrkorådet i Helsingfors kyrkliga samfällighet sammanträdde i Församlingarnas hus torsdagen den 27 november 2014. På mötet valdes VH Kirsi Wickström till jurist för samfälligheten från 1.3.2015. Vidare valdes ekon.mag Jussi Muhonen till ny förvaltningsdirektör från 1.2.2015. Förutnämnda val skall ännu bekräftas av Gemensamma kyrkofullmäktige. Pastor Jessica Högnabba valdes till vikariatet som präst/koordinator för gemensamt svenskt arbete för perioden 1.1.2015-31.10.2016. PastorKim Lück som innehar tjänsten är tjänstledig.

Alf Lindberg