Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Oktober >

Bråk om valet av ny herde till Petrus församling

Bråk om valet av ny herde till Petrus församling

13.10.2014 17:30 / uppdaterad 13.10.2014 17:31

Petrus församlingsråd valde Daniel Björk till ny kyrkoherde efter Bengt Lassus. Den andra sökanden Monica Heikel-Nyberg ämnar yrka på rättelse.

Petrus församlingsråd har valt genom indirekt val församlingspastorn i Petrus församling Daniel Björk till ny kyrkoherde. Den andra sökanden t.f. kaplanen i Kyrkslätts församling Monica Heikel-Nyberg säger i Hufvudstadsbladet att hon kommer att yrka på rättelse av församlingsrådet. Hufvudstadsbladet rubricerar felaktigt valet som könsdiskriminering. Valet måste fastställas av domkapitlet i Borgå stift.

Alf Lindberg