Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Oktober >

Aktiv förhandsröstning i församlingsvalet bådar bra

Aktiv förhandsröstning i församlingsvalet bådar bra

31.10.2014 21:28 / uppdaterad Uppdatering

I församlingsvalets förhandsröstning avgavs sammanlagt 17636 röster av vilka 16696 var av helsingforsbor. Resultatet kan betecknas som gott trots att det var litet lägre än i församlingsvalet år 2010.

Då förhandsröstningen avslutades fredagen den 31.oktober hade sammanlagt 17636 personer röstat vid Helsingfors församlingars förhandsröstningsställen. Av dessa är 16696 helsingforsbor. I detta tal finns inte personer som röstat på röstningsställen utanför Helsingfors medräknade. Man kunde rösta på förhand överallt i landet. År 2010 röstade 20862 personer på förhand.medan motsvarande antal var 9400 personer år 2006.

I Helsingfors stora affärscentra röstade man aktivt på förhand. En tredjedel av alla förhandsröster avgavs på Narinken torget, i Kaari, Malmintori och Itis.

I de tre svenskspråkiga församlingarna Johannes, Matteus och Petrus förhandsröstninsställen röstade sammanlagt 896 personer. År 2010 röstade 1170 personer på förhand.

Resultaten av förhandsröstningen, som är preliminära, kan betecknas som goda, trots att de är litet lägre än i valet år 2010.

Den egentliga valdagen är farsdagen söndagen den 9 november. Då kan man rösta kl.11-20 på den egna församlingens röstninsställen. Det inofficiella resultatet publiceras samma kväll eller måndagen på Kyrkan i Helsingfors valsidor www.helsingforsforsamlingar,fi samt i Kyrkpressens nättidning och på tidningen Kirkko & kaupunkis nätsidor www.kirkkojakaupunki.fi samt i respektive tidningars pappersversioner vilka utkommer vecka 46.

Mer information om valet finns i Helsingfors Extra nr 2/2014 i samband med KP nr 43/2014 och på nätadressen: www.forsamlingsvalet.fi var man också hittar kandidattestet.

I Helsingfors kyrkliga samfällighet finns 302000 röstberättigade personer. I församlingsvalet väljer man medlemmarna till Gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden.

Alf Lindberg informationssekreterare

Kyrkan i Helsingfors/ Viestintä/Kommunikation

Förhandsröstningen i församlingsvalet är avslutad. Valdagen är på fars dag söndagen den 9 november.