Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Oktober >

Präst för det gemensamma svenska församlingsarbetet

Präst för det gemensamma svenska församlingsarbetet

08.10.2014 09:50 / uppdaterad Uppdatering

Vill du jobba som präst i Helsingfors? Då kanske följande annons är någonting för dig...

Enheten för gemensamt församlingsarbete vid Helsingfors kyrkliga samfällighet stöder församlingarnas verksamhet, främjar samarbetet mellan församlingarna och olika samfund och utför församlingsarbete på olika specialområden. Det gemensamma svenska församlingsarbetet omfattar barn- och ungdomsarbete, familjerådgivning, samtalstjänst, studerandearbete, vuxen- och kulturarbete, specialdiakoni, den svenskspråkiga Tomasmässan och koordinering av verksamheten på Lekholmen. Nu behöver enheten för gemensamt församlingsarbete en

präst för det gemensamma svenska församlingsarbetet

för tiden (1.12.2014– 31.10.2016)

Vi förutsätter att du

· är behörig för en prästtjänst

· har erfarenhet av församlingsarbete

· har utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska

Som en fördel räknas att du

· har erfarenhet av verksamheten och förvaltningen i församlingarna och samfälligheten

· känner till kyrkans och samhällets nätverk

· har god förmåga att uppträda, är van vid att samverka, har erfarenhet av kommunikation och information och behärskar de datorprogram som används i branschen

· jobbat med lyckade utvecklingsprojekt och samarbetsnätverk

· är initiativrik, djärv och vidsynt och fördomsfritt vågar möta nya utmaningar

Din uppgift är

· att tillsammans med de svenska församlingarna koordinera och utveckla det gemensamma svenska församlingsarbetet inom samfälligheten

· att sköta arbetet i de svenska läroinrättningarna

· att ansvara för vuxen- och kulturarbetet på svenska och att hålla kontakt med de svenska branschorganisationerna

· att som medlem delta i ledningsgruppen för det gemensamma församlingsarbetet

· sköta samarbetet med kyrkliga, kommunala och övriga samarbetspartners

Lön utbetalas enligt kravgrupp 602 (3 187 – 3 665 €/månad). Tilläggsinformation ger direktören för det gemensamma församlingsarbetet pentti.miettinen@evl.fi, tfn (09) 2340 2500 och t.f. kontraktsprost stefan.forsen@evl.fi tfn (09) 2340 7310.

Tjänsten ska tas emot den 1.12.2014 eller enligt överenskommelse. Prövotiden är sex månader. Valet är villkorligt och den som väljs till tjänsten ska inom fyra månader räknat från det anställningsförhållandet inletts uppvisa ett godtagbart läkarintyg.

Ansökningar jämte meritförteckning riktas till gemensamma kyrkorådet. Ansökningarna ska före kl 15 den 27.10.2014 inlämnas till samfällighetens registratur, e-post kirjaamo.hsrky@evl.fi "präst för det svenska arbetet".