Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > September >

Ännu hinner du, ställ upp och påverka före 15.9!

Ännu hinner du, ställ upp och påverka före 15.9!

09.09.2014 16:06 / uppdaterad 09.09.2014 16:31

Kolla under församlingsvalet fliken här på Johannes församlings hemsida för information om vem du ska kontakta ifall du vill ställa upp. Gör det snabbt, snart är tiden slut!

Kandidater efterlyses till höstens församlingsval

Kandidatuppställningen pågår inför församlingsvalet i november. Kandidater i olika åldrar, livssituationer och med olika livssyn välkomnas. Kandidatuppställningen avslutas 15.9.2014.

Förra valet, år 2010, hade Helsingfors församlingar drygt 700 kandidater av vilka man valde över 300 till Gemensamma kyrkofullmäktige och 21 till Gemensamma kyrkorådet. Även denna gång hoppas man få både nya, unga samt erfarna, äldre förtroendevalda för att säkerställa rätt riktade och tillräckliga resurser för församlingsverksamheten.

I Helsingfors kan man kandidera för den egna församlingens församlingsråd, där man leder den lokala församlingens verksamhet, samt för Gemensamma kyrkofullmäktige, som är Helsingfors kyrkliga samfällighets högsta beslutande organ.

De som väljs har möjlighet att påverka kyrkans framtid. Gemensamma kyrkofullmäktige besluter om verksamhetens tyngdpunkter, huvudstadsförsamlingarnas gemensamma projekt, byggnadsprojekt och medel för missionssamfund och diakoni.

Information om församlingarnas kandidatlistor finns på församlingarnas nätsidor.

Man kan själv grunda en kandidatlista genom att välja minst 10 röstberättigade församlingsmedlemmar till en valförening.

En kandidat bör vara en konfirmerad medlem av kyrkan, fylla 18 år senast 9.11.2014 och medlem i församlingen senast 15.9.2014. Den röstberättigade bör höra till den evangelisk- lutherska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen 9.11.2014.

A-C H-K/A.L.

Freddi Wilén