Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > September >

11 kandidatlistor och 82 kandidater i de svenskspråkiga församlingarna

11 kandidatlistor och 82 kandidater i de svenskspråkiga församlingarna

16.09.2014 15:04 / uppdaterad Uppdatering

Kandidatnomineringen till församlingsvalet avslutades 15.9.2014 kl.16. Förhandsröstningen äger rum 27-31.10.och valdagen är på farsdagen söndag 9.11.2014.

Kandidatnomineringen till församlingsvalet avslutades 15.9.2014 kl.16.

I de svenskspråkiga församlingarna tillhörande Helsingfors kyrkliga samfällighet Johannes, Matteus och Petrus församlingar finns sammanlagt 11 kandidatlistor varav 7 till församlingsråden och 4 till Gemensamma kyrkofullmäktige. 65 personer kandiderar till församlingsråden medan 17 personer kandiderar till Gemensamma kyrkofullmäktige.

Ungefär hälften av kandidaterna är kvinnor vilket gäller också i de finska församlingarna. Sammanlagt finns 60 kandidatlistor i hela den kyrkliga samfälligheten och närmare 700 kandidater sammanlagt.

Petrus församling har 4 kandidatlistor till församlingsrådet och 2 till fullmäktige medan Matteus församling har 2 kandidatlistor till församlingsrådet och 1 lista till Gemensamma kyrkofullmäktige. Johannes församling har 1 lista till vardera förtroendemannaorganet.

Bland kandidatlistorna finns såväl politiskasom ungdomsrelaterade kandidatlistor. I Johannes församling heter kandidatlistorna Folkkyrkans vänner i Johannes.

Förhandsröstningen äger rum 27-31.10.och valdagen är på farsdagen söndag 9.11.2014.

Alf Lindberg

Förhandsröstningen 27-31.10. Valdagen 9.11.