Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Augusti >

Två präster söker kyrkoherdetjänsten i Petrus

Två präster söker kyrkoherdetjänsten i Petrus

18.08.2014 13:58 / uppdaterad Uppdatering

Församlingspastorn i Petrus församling Daniel Björk och t.f. kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Monica Heikel-Nyberg har sökt kyrkoherdetjänsten i Petrus församling.

Kyrkoherdetjänsten i Petrus församling har inom utsatt ansökningstid sökts av församlingspastorn i samma församling Daniel Björk och av tf kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Monica Heikel-Nyberg. Församlingsrådet kommer troligen att behandla ärendet på sitt följande möte den 11 september. I fall man väljer ny kyrkoherde då måste domkapitlet i Borgå stift ännu fastställa valet.

KT/A.L.