Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Juli >

Johan Westerlund blir ny kyrkoherde i Johannes

Johan Westerlund blir ny kyrkoherde i Johannes

31.07.2014 09:33 / uppdaterad 31.07.2014 09:34

Församlingsrådet i Johannes församling valde kyrkoherden i Pojo församling Johan Westerlund till ny kyrkohede. Domkapitlet skall ännu bekräfta valet.

Församlingsrådet i Johannes församling beslöt vid sitt möte 30.7.2014 enhälligt att utse sökanden, kyrkoherden i Pojo församling Johan Westerlund, till ny kyrkoherde i Johannes församling. Domkapitlet i Borgå stift skall vid sitt sammanträde 21.8.2014 bekräfta valet och ge förordnande till tjänsten från en tidpunkt som senare fastställs. Joh/A.L.