Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Juli >

KORSDRAG Vart tog nöjesparkspastorn vägen?

KORSDRAG Vart tog nöjesparkspastorn vägen?

22.07.2014 14:58 / uppdaterad Uppdatering

Borgbacken här i Helsingfors startade verksamheten i slutet av maj år 1950 och har fungerat och utvidgat verksamheten sedan dess. Det var sex barnskyddsföreningar som grundade Borgbacken och verksamheten där har till dags dato kommit barnen till godo. Stiftelsen Barnens Dag (Lasten Päivän Säätiö) delar årligen ut betydande summor för barnens väl.

Kyrkoherde Otso Kianto i Alphyddans församling var en föregångare när det gäller församlingarnas verksamhetsformer när han i slutet av 60-talet tog initiativ till att församlingarna skulle avlöna en nöjesparkspastor. Tjänsten bildades och tillträddes av pastor Kauko Nuutinen. Pastor Pentti Toivanen, senare kontraktsprost, anordnade utfärder med sightseeing i Helsingfors för utländska konstnärer på Borgbacken och bjöd sedan en kopp kaffe i församlingshemmet. Under 70-talet åkade mången biskop och pastor berg- och dalbana. Det var populärt att "komma till tro" särskilt om man var såkallad "kändis".

Pastor Nuutinens kansli befann sig till en början under berg- och dalbanan. Fast där inte var så lugnt och stilla höll pastorn dörren öppen för såväl publiken som personalen. Pastor Nuutinen blev snart känd och uppskattad inte minst för de olika slag av programpunkter och andakter han anordnade. Pastor Nuutinen upplevde församlingsverksamheten och verksamheten på Borgbacken vara så vitt skilda saker, att han ofta "gick och grunnade" på varför de troende ofta upplevde nöjesparkens liv och leverna som syndigt. Hur man än ser på den saken finns det många människor i folkvimlet som befinner sig i andlig nöd och i behov av själavård.

Nöjesparkspastorn verkade på Borgbacken 1969-74.

Att komma ut mitt bland folket som inte besöker gudstjänsterna har alltmer blivit ett av kyrkans många sätt att fungera. I mellaneuropa har kyrkan gått in för att finnas tillstädse på olika turistmål, mässor, flygplatser, köpcentra och överhuvudtaget där mycket folk samlas, sade pastor Ilari Luoma som själv sommarjobbade i Särkänniemi nöjespark och sedan blev kallad dit som pastor. Initiativet togs alltså av nöjesparken. Pastor Luoma arbetade med att samtala och ge själavård i Särkänniemi.

Projektet med nöjesparkspastor i Särkänniemi har utfallit väl. Först väckte pastorn häpnad bland människorna men snart hade de vant sig vid att pastorn finns på plats. Nu kommer människorna självmant till pastorn för att diskutera och fråga. Diskussionerna sker på människornas egna villkor, berättade pastor Luoma.

Alf Lindberg