Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > April >

Söndagens gudstjänster 6.4.2014

Söndagens gudstjänster 6.4.2014

02.04.2014 13:00 / uppdaterad 04.04.2014 11:25

SÖNDAG-KYRKDAG

6.4.2014

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Löfman. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 h ögmässa. Terho, Lindström, Almqvist, Löfman. Passionärerna. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Forsén, Brunell. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 18 MU- mässa. Forsén. Bönevandring, kyrkfika.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Björk, Alavesa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 10 gudstjänst. Otto Granlund, Hilli.

Hagasalen Sö 15.30 PULS-gudstjänst. Björk.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Panzig).

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa.

HELSINGFORS PROSTERI

Kyrkhelg 11-13.4 i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6. Huvudtalare är journalisten Göran Skytte. Paneldiskussion om "Jesus i media" med Göran Skytte, Jens berg och Stig Kankkonen fre 11.4 kl 17. Mer info www.kyrkhelg.fi

Utfärd till Vivamo "Bibelby" ti 15.4. Lunch, en vandring, ett drama, kaffe. Pris 25,-. Anm. tfn 09-23402538 eller K Jansson-Saarela tfn 09-23402540 el. M Aho tfn 09-23402540.

Församlingsvalet 2014 har temat "Tro på det goda". Kandidatuppställningen avslutas 15.9. Förhandsröstningen äger rum 27-31.10. Valdagen är söndag 9.11. dvs. på fars dag.

SAMTALSTJÄNST 50 ÅR

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour