Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Mars >

Söndagens gudstjänster 9.3.2014

Söndagens gudstjänster 9.3.2014

06.03.2014 13:01

SÖNDAG-KYRKDAG

9.3.2014

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Jouni Sinisalo, Anne Hätönen. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 h ögmässa. Busck-Nielsen, Sinisalo, Löfman. Manskören Manifestum medv.Kyrkkaffe.

Folkhälsans Seniorhus Sö 15 mässa. Busck-Nielsen, Löfman.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Hallvar, M Sundroos. Kyrkkaffe.

Marielundskapellet i Nordsjö kyrka Sö 10 knattekyrka för stora och små. Rönnberg, Bärlund-Palm. M Bergström och dagklubben medv. Kyrkkaffe och saft.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. Sandell, Hilli.

Hagasalen Sö 15.30 PULS-gudstjänst. Björk.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Uhr Gottesdienst (Panzig).

OLAUS PETRI

Sö 11 familjemässa. Viinikka, Laakkonen-Yang.

HELSINGFORS PROSTERI

Klang i kyrkan- festivalen 21-30 mars med temat "Över gränserna". Öppningskonsert 21.3 kl 19 i Tyska kyrkan på J.S. Bachs födelsedag med Ensemble Il Pomodoro; Mikael Helasvuo, flöjt, Markku Mäkinen, cembalo, Jussi Seppänen, cello. www.kirkkosoikoon.fi .

Världsböndagens ekumeniska gudstjänst den 7 mars kl 19 i Filadelfiakyrkan, Albertsgatan 31. Finlands svenska Pingstmission tar emot medel som samlas in under de finlandssvenska bönedagssamlingarna för de katastrofdrabbade människorna på Filippinerna. Kollekten betalas in till Kommittén för världsböndagen på konto Danske Bank FI64 8000 1701 4608 01. Mottagare: Kommittén för världsböndagen, c/o kassör Britta Lassus, Maria Jotunisväg 6 B 7, 00400 Helsingfors.

Församlingsvalet 2014 har temat "Tro på det goda". Kandidatuppställningen avslutas 15.9. Förhandsröstningen äger rum 27-31.10. Valdagen är den 9.11.

SAMTALSTJÄNST 50 ÅR

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour