Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Mars >

Söndagens gudstjänster 30.3.2014

Söndagens gudstjänster 30.3.2014

27.03.2014 12:46 / uppdaterad Uppdatering

SÖNDAG-KYRKDAG

30.3.2014

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Busck-Nielsen, Löfman. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 h ögmässa. Lindström, Busck-Nielsen, Almqvist. Grupp ur Jubilate medv. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Hallvar, Sundroos. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 16 knattekyrka. Rönnberg, Brummer, Bärlund-Palm. Rörelsesånger, leksakskollekt. Kaffe , saft, pirog.

Matteuskyrkan Sö 18 MU- mässa. Hallvar. Bönevandring, kyrkfika.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. Sandell, Alavesa.

Kårböle kapell Sö 12 högmässa. Thylin, Ahlberg. Kyrkkaffe.

Hagasalen Sö 15.30 PULS-gudstjänst. Björk.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Uhr Gottesdienst (Röker).

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Viinikka, Pelli.

HELSINGFORS PROSTERI

Klang i kyrkan- festivalen 21-30 mars www.kirkkosoikoon.fi .

FROM BACH TO BÄCK…AND BACK lö 29.3 kl.19 i Tempelplatsens kyrka

Eric Ericsons Kammarkör, dir Fredrik Malmberg. Grupp Continuo.

C.P.E. BACH: MATTEUSPASSIONEN sö 30.3. kl.18 iBerghälls kyrka.Helsingfors barockorkester, Eric Ericsons Kammarkör, Kajsa Dahlbäck, sopran, Anna Graca, alt, Tuomas Katajala, tenor, Aarne Pelkonen, baryton.

Tomasmässa "Livets bröd"

Sö 30.3 kl.18.00 (Ny dag och tid!) i Tomas kyrka, Rönnvägen 16.Möjlighet till bikt (17.30) och förbön. Efteråt téstund. Kom med och sjung Se vi går upp till Jerusalem!

Utfärd till Vivamo "Bibelby" ti 15.4. Lunch, en vandring, ett drama, kaffe. Pris 25,-. Anm. tfn 09-23402538 eller K Jansson-Saarela tfn 09-23402540 el. M Aho tfn 09-23402540.

SAMTALSTJÄNST 50 ÅR

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour