Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Februari >

Världsböndagen firas fredagen den 7 mars

Världsböndagen firas fredagen den 7 mars

28.02.2014 15:26 / uppdaterad 28.02.2014 15:32

Världsböndagen firas i Helsingfors med en ekumenisk gudstjänst i Filadelfiakyrkan den 7 mars kl.19. Kollekten går till de katastrofdrabbade människorna på Filippinerna.

Världsböndagen firas i år fredagen den 7 mars för 127:e gången i över 170 länder. I Finland är vi med i denna bönegemenskap för 54:e gången. Årets gudstjänst har sammanställts av kvinnor i Egypten och temat för gudstjänsten är "Strömmar i öknen".

I Helsingfors firas världsböndagen med en ekumenisk gudstjänst i Filadelfiakyrkan, Albertsgatan 31 fredagen den 7 mars kl 19.

I år är det Finlands svenska Pingstmission som får ta emot de medel som samlas in under de finlandssvenska bönedagssamlingarna. Pengarna går till de katastrofdrabbade människorna på Filippinerna. Kollekten betalas in till Kommittén för världsböndagen på konto Danske Bank FI64 8000 1701 4608 01. Mottagare: Kommittén för världsböndagen, c/o kassör Britta Lassus, Maria Jotunisväg 6 B 7, 00400 Helsingfors.

Senaste års världsböndagskollekt tillföll Senegals lutherska kyrka för nytryck av sererebibeln.

Hjälp de tyfondrabbade familjerna i Filippinerna

I november 2013 drabbades Filippinerna av tyfonen Haiyan. Den lokala befolkningen drabbades hårt, många förlorade sina hus och ägodelar. Odlingar förstördes och därmed förlorade många sin inkomstmöjlighet och möjligheten att köpa mat. Skolor förstördes och barnen förlorade sitt skolmaterial.

Genom insamlade medel har Finlands svenska Pingstmission (FSPM) genom sin lokala samarbetsorganisation FHP Development Foundation, Inc. kunnat ge akut hjälp till ca 3000 hushåll genom matpaket och familjer har fått byggmaterial för att bygga upp sina hus. Hjälpen kanaliseras till 22 byar i kommunen Merida på ön Leyte, där behoven fortfarande är enorma. Uppbyggnaden efter tyfonen kommer att pågå länge, åtminstone under hela 2014.

Genom att ge en gåva till Filippinerna kan du hjälpa hemlösa familjer att reparera sitt hus eller bygga upp ett nytt. Genom hjälpen kan också skolor repareras och barnen kan få gå i skolan igen. Tillsammans kan vi hjälpa till där behoven är som störst.


www.fspm.fi

Petrus/Alf L