Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Februari >

Församlingsvalet 2014 närmar sig

Församlingsvalet 2014 närmar sig

19.02.2014 15:27

På farsdagen söndagen den 9 november väljer församlingarna sina beslutsfattare. Förhandsröstningen är den 27-31 oktober.

Temat för Församlingsvalet 2014 är "Tro på det goda". Detta tema lyfts fram genom berättelser och "ansikten". Församlingen utgörs av sina medlemmar och nästa höst vet vi vem som valts till nya beslutsfattare i våra lutherska församlingar.

Valdagen blir på farsdag söndagen den 9 november. Förhandsröstningen sker den 27-31 oktober. Kandidatuppställningen, som inleds i mars avslutas den 15 september. I mars börjar också den nationella valkampanjen, som bland annat syftar till att aktivera passiva medlemmar att rösta och uppmuntra människor att kandidera.

Församlingsvalet erbjuder möjligheter att delta i den offentliga debatten om livet, värderingar samt lyfta fram kyrkans verksamhet och budskap.

Vi återkommer från den kyrkliga samfälligheten genom att skicka till våra församlingar olika cirkulär om församlingsvalet.

Mer info: http://sakasti.evl.fi/sacrista.nsf/sp3?open&cid=Content228249

Alf Lindberg