Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Februari >

Gudstjänsterna söndagen den 23 februari

Gudstjänsterna söndagen den 23 februari

18.02.2014 16:31

Vi publicerar här Söndag Kyrkdag annonsen med uppgifterna om gudstjänster och annat program i Helsinfors prosteri. Annonsen hittas varje torsdag i Hufvudstadsbladet.

SÖNDAG-KYRKDAG

23.2.2014

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Enlund Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Lindström, Repo-Rostedt, Almqvist, Enlund orgel. Kyrkkaffe. Sö 18 Musik i Johannes Egil Hovland in memoriam. Anna-Maria Böckerman sopran, Dag-Ulrik Almqvist och Sixten Enlund orgel.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa i serien "Bonga en mässa" Ahlfors, Mauriz Brunell, nya psalmer sjungs, kyrkokören dir. Anna Brummer och Mauriz Brunell (organist). Anders Forsman fr. arb.gruppen psalmbokstillägget med vid kyrkkaffet. Mer info om serien "Bonga en mässa": www.bongaamessu.fi

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa Camilla Norkko pred., lit. Maria Sten, Ahlberg. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. Sandell, Alavesa..

Kårböle kapell Camilla Norkko pred, Maria Sten lit, Ahlberg. Kyrkkaffe.

Hagasalen Sö 15.30 PULS-gudstjänst. Björk.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Uhr Gottesdienst (Panzig).

OLAUS PETRI

Lö 18 Helgmålsbön – Musikmässa. Sö 11 högmässa.

HELSINGFORS PROSTERI

Klang i kyrkan- festivalen 21-30 mars med temat "Över gränserna" fokuserar på musik från Sverige. Festivalens ledare Jukka Ahokas lovar modern och klassisk musik och ett av dragplåstren är Eric Ericsons kammarkör. Festivalen är tvåspråkig www.kirkkosoikoon.fi .

"Bonga mässan" i Helsingfors ev.luth kyrkor. Kom med på högmässa i Matteus församling söndagen den 23 februari kl.12 i Matteuskyrkan. Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi Se Matteus församling.

SAMTALSTJÄNST 50 ÅR

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour

Leva och Lära gruppen besöker Rafael Wardis konstutställning på Ateneum torsdag 27.2. kl.16-19. Kl.18 ser vi dansen "Leende händer" med bl.a Rafael Wardi. Kaffe, saft i pausen. Avgift 5 e. Ansvarig: Kristina Jansson-Saarela tfn 09-23402540, Gemensamt församlingsarbete/handikapp- och mentalvårdsarb.

Bonga den svenskspråkiga mässan i Mattuskyrkan på Åbohusv.3 söndag 23.2. kl.12.