Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Februari >

Stor efterfrågan på kyrkans familjerådgivning

Stor efterfrågan på kyrkans familjerådgivning

14.02.2014 16:00 / uppdaterad 14.02.2014 16:10

Kyrkans familjerådgiving har blivit allt viktigare. Att andelen unga som söker hjälp har ökat, visar att tröskeln till service har blivit lägre.

Kyrkans familjerådgivningstjänst har bevarat sin popularitet. Förra året besökte allt som allt 16 500 personer kyrkans familjerådgivningscentraler. Av dem var männens andel 42 procent. Största delen av besökarna var 30–39-åriga småbarnsföräldrar. Också andelen unga vuxna ökade 2013.
– Kyrkans familjerådgivning når de åldersgrupper som inte nås av kyrkans andra verksamhetsformer. Att andelen unga ökat visar att tröskeln att söka hjälp har sjunkit, säger Päivi Kähkönen, chef för kyrkans enhet för fostran och familjefrågor.
– Fastän familjerådgivningen främst arbetar med vuxna är hela familjens och även barnens välmående starkt närvarande i samtalen, säger Kähkönen.
Orsakerna att söka hjälp var ofta problem i parförhållandet och separationer. På familjerådgivningscentralerna ordnandes även gruppverksamhet kring dessa frågor.
Grundbultarna stavas respekt och maklig takt
Förra året tog nästan alla familjerådgivningscentraler i bruk ett nationellt system för klientrespons. Responsen gör det möjligt att följa med arbetskvaliteten och underlättar utvecklingen av arbetet.
– På basen av den respons vi fått hittills är besökarna väldigt nöjda med den hjälp de fått. Träffarna har skett utan brådska och bemötandet har varit respektfullt och opartiskt, vilket är viktigt när man möter par. De tyckte att man under träffarna har pratat om det som är viktigt "på riktigt", säger Kähkönen.
– Över 90 procent av dem som gett respons skulle rekommendera kyrkans familjerådgivning också för sina bekanta.
Kyrkans familjerådgivning fyller 70 år i år. Allt som allt har kyrkan 41 familjerådgivningscentraler, vars rådgivningstjänster är konfidentiella och avgiftsfria. Man kan söka hjälp där även om man inte hör till evangelisk-lutherska kyrkan.
Mera information:
Päivi Kähkönen, chef på kyrkans (enhet för) fostran och familjefrågor. Tfn 040 1424 835, paivi.kahkonen@evl.fi.
KT/A.L.