Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Februari >

Söndag Kyrkdag 9.2.2014

Söndag Kyrkdag 9.2.2014

06.02.2014 11:24

Vi publicerar här våra gudstänster för följande söndag m.m. Annonsen hittar Du varje torsdag i Hufvudstadsbladet under namnet Söndag Kyrkdag.

SÖNDAG-KYRKDAG

9.2.2014

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Sö 12 h ögmässa. Busck-Nielsen, Karl af Hällström, Enlund, Löfman. Kyrkkaffe med Johanniterna.

Folkhälsans Seniorhus Sö 15 gudstjänst. Djupsjöbacka, Enlund.

S:t Jacobs kyrka Sö 16 familjemässa. Repo-Rostedt, Henricson, S:t Jacobs barnkör.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 mässa med stora och små. Rönnberg, Palin, Matteus barnkör, D Forsén. Kyrkkaffe, saft.

Matteuskyrkan Sö 18 MU-mässa. Rönnberg. Bönevandring, kyrkfika.

Marielundskapellet i Nordsjö kyrka Sö 10 högmässa. Ahlfors, Palin. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Lassus, Bergman. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. Sandell, Hilli.

Hagasalen Sö 15.30 PULS-gudstjänst. Björk.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Uhr Gottesdienst

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Mezzoforte- kören medv.

HELSINGFORS PROSTERI

Klang i kyrkan- festivalen 21-30 mars med temat "Över gränserna" fokuserar på musik från Sverige. Festivalens ledare Jukka Ahokas lovar modern och klassisk musik och ett av dragplåstren är Eric Ericsons kammarkör. Festivalen är tvåspråkig www.kirkkosoikoon.fi .

Välkommen att "Bonga mässan" i Helsingfors ev.luth kyrkor. Kom med på högmässa i Matteus församling söndagen den 23 februari kl.12 i Matteuskyrkan. Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

SAMTALSTJÄNST 50 ÅR

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour

Är du lyhörd, kan du lyssna ?

Samtalstjänstens grundkurs anordnas för dejourer i Helsingfors, inalles 7 kurstillfällen med start den 7 mars.
Den som känner för att uttrycka sig skriftligt, kan engagera sig i nätjouren
www.natjour.fi. Kontakta Astrid Nurmivaara 09-2340 2292 eller astrid.nurmivaara@evl.fi, senast 18.2.

Välkommen till våra gudstjänster söndag 9.2.: Se listan över dem i vidstående annons. Torsdagar kan Du chatta med kyrkan.