Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Februari >

Biskop Simo Peura: Har Gud blivit främmande och skrämmande?

Biskop Simo Peura: Har Gud blivit främmande och skrämmande?

04.02.2014 17:06

Har Gud och religionen blivit något avlägset för oss, frågade biskop Simo Peura vid riksmötets öppningsgudstjänst.

Biskopen i Lappo stift Simo Peurapredikade i riksmötets öppningsgudstjänst 4.2.2014 om förändringar i samhällsandan och om vikten av bönens stillhet speciellt för dem som ska göra stora samhälleliga beslut.
– Under den stormande ytan kan vi ana en djupare brytning i samhällsandan. Det sägs att stämningen i vårt land har blivit kärvare. Det verkar också som att vi saknar förmågan till gemensamma åtaganden och att jämka i det stora samhälleliga beslutsfattandet, sade Peura.
– Har kyrkan glömt sitt uppdrag och har Gud blivit ett avlägset spöke i det finska samhället? Enskilda händelser pekar på att religionen tappar mark. Den verkar bara få finnas i det privata som en icke-offentlig sak. Här tänker jag till exempel på den ihållande dragkampen om religionsundervisningen.
– Har Gud och religionen blivit något avlägset, betydelselöst, främmande och skrämmande för oss? Och blir en människa med en religiös övertygelse något konstigt och hotfullt?
KT/A.L.

Riksmötets öppningsgudstjänst förrättades i Helsingfors domkyrka. Foto: Alf L.