Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Januari >

Söndagens gudstjänster 2.2.14

Söndagens gudstjänster 2.2.14

30.01.2014 14:24

SÖNDAG-KYRKDAG

2.2.2014

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Terho, Henricson. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 h ögmässa. Djupsjöbacka, Terho, Löfman. Kyrkkaffe. Gemensamt Ansvar 2014 insaml. inleds.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Forsén, Brunell. Söndagsskola. Sopplunch, försäljning för GA- insaml.

Matteuskyrkan Sö 18 MU-mässa. Forsén. Bönevandring, kyrkfika.

Östersundom kapell Sö 10 högmässa. Hallvar, Brunell. Kyrkkaffe.

PETRUS

Månsas kyrka Sö 10 gemensam gudstjänst. Lassus, Kass, Hilli, Ahlberg. Medv. I Dahlbacka, G Stenlund, B Jern. Välsignelse av missionärerna Tua och Torsten Sandell. Sopplunch för missionen.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11Uhr Gottesdienst , Vorstellung des 2. Reisepastorkandidaten (Scheiring).

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Olaus Petri-kören medv.

HELSINGFORS PROSTERI

Klang i kyrkan- festivalen 21-30 mars med temat "Över gränserna" fokuserar på musik från Sverige. Festivalens ledare Jukka Ahokas lovar modern och klassisk musik och ett av dragplåstren är Eric Ericsons kammarkör. Festivalen är tvåspråkig www.kirkkosoikoon.fi .

Välkommen att "Bonga mässan" i Helsingfors ev.luth kyrkor. Kom med på högmässa i Matteus församling söndagen den 23 februari kl.12 i Matteuskyrkan. Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Skriftskola för funktionshindrade, födda 1999 eller tidigare, på Lärkkulla stiftsgård 3-8.6.2014. Ansvariga Ben Thilman, omsorgspastor och Kristina Jansson-Saarela, diakonissa. Anm. Kristina Jansson-Saarela tfn 09-23402540, kristina.jansson-saarela(at)evl.fi.

Kampens kapell är öppet vardagar 7-20 och veckoslut och helgdagar 10-18

SAMTALSTJÄNST 50 ÅR

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour