Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Januari >

Söndagens gudstjänster 26.1.2014

Söndagens gudstjänster 26.1.2014

23.01.2014 10:06

SÖNDAG-KYRKDAG

26.1.2014

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Repo-Rostedt, Enlund. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 h ögmässa. Lindström, Djupsjöbacka, Enlund. Kören Manifestum. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Forsén, Rönnberg, Brunell, Matteus kyrkokör, Brummer. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 16 mässa med Fridsföreningen i södra Finland (tvåspr.). Kaffeserv.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Ahlberg.

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. Sandell, Alavesa.

Hagasalen Sö 15.30 PULS-gudstjänst Vesperv. 12 A.

Andreaskyrkan Sö 17 Förintelsens minnesstund (tvåspr.) Medv. T Sandell ECI, Judiska församlingen, Hazamir-kören.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Uhr Gottesdienst, Vorstellung der Reisepastorenkandidaten.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Sibelius Akademins elever medv.

HELSINGFORS PROSTERI

Kyrkan i Helsingfors har inlett en serie "Bonga mässan", som handlar om att bekanta sig med firandet av mässa i Helsingfors ev.luth kyrkor. Kom med på högmässa i Matteus församling söndagen den 23 februari kl.12 i Matteuskyrkan. Mer info: www.helsingforsforsamlingar.fi

Skriftskola för funktionshindrade, födda 1999 eller tidigare, på Lärkkulla stiftsgård 3-8.6.2014. Ansvariga Ben Thilman, omsorgspastor och Kristina Jansson-Saarela, diakonissa. Anm. Kristina Jansson-Saarela tfn 09-23402540, kristina.jansson-saarela(at)evl.fi.

Kampens kapell är öppet vardagar 7-20 och veckoslut och helgdagar 10-18

SAMTALSTJÄNST 50 ÅR

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour