Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2014 > Januari >

Man planerar att sälja Svedängens kyrka

Man planerar att sälja Svedängens kyrka

17.01.2014 17:43 / uppdaterad 17.01.2014 17:45

Svedängens kyrka kommer i framtiden att tjäna som ett seniorhus och aktivitetscenter. Alecon AB har gjort ett anbud som tillfredsställer Kyrkan i Helsingfors.

Svedängens kyrka i Helsingfors planeras att säljas till ett privatföretag. Alecon Ab har bjudit 800 000 euro för tomten och byggnaderna. Kyrkan/församlingscentret, som planerats av arkitekten Sakari Siitonen invigdes 1963 och var typisk för sin tid. Kyrkan har betjänat Pakilan seurakunta bäst på 1970 och 1980-talen. I byggnaden finns tre bostäder, kyrksal och olika samlingsutrymmen jämte källar-, befolkningsskydds- samt förvaringsutrymmen sammanlagt drygt 1000 m2.

Pakilan seurakunta bedriver sin verksamhet numera i den Gode herdens kyrka, som är grundrenoverad. De enda aktiviteterna i Svedängens kyrka var till slut en syförening och scoutverksamhet. .

Tomten och byggnaderna är tänkta att säljas som ett och samma paket. Byggnaderna är i behov av grundreparation och där finns fuktskador. Det är inte möjligt att freda byggnaderna. Man har frångått beslutet om rivning samt användning av tomten för andra ändamäl. Det är meningen, att byggnaderna efter en grundrenovering och utvidgning skall börja betjäna som ett seniorhus med möjligheter även för närbefolkningen att idka hobbyverksamhet.

Ärendet om försäljningen av Svedängens kyrka var uppe till behandling i Gemensamma kyrkorådet den 16 januari och förs nu vidare till Gemensamma kyrkofullmäktige för slutligt beslut.

Alf Lindberg

Svedängens kyrka. Arkivbild.