Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2013 > December >

Julens gudstjänster

Julens gudstjänster

18.12.2013 15:05

JOHANNES FÖRSAMLING

Sö 22.12 Fjärde söndagen i advent

kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. Terho, Repo-Rostedt, Almqvist. Grupp ur Jubilate. Finlands Lucia medv. vid kyrkkaffet.

Ti 24.12 Julafton

kl.12 Julbön i Seniorhuset. Terho, Henricson.

kl.14 Julbön i S:t Jacobs kyrka. Repo-Rostedt, Henricson, S:t Jacobs barnkör.

kl.14 Julbön i Johanneskyrkan. Djupsjöbacka, Löfman. Körerna Lyran och Akademen.

kl.15 Julbön i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman, Enlund.

kl.23 Mässa i julnatten, Johanneskyrkan. Lindström, Busck-Nielsen, Enlund.

On 25.12 Juldagen

kl.12 Högmässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Lindström, Enlund.

To 26.12 Annandag jul

kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. Terho, Djupsjöbacka, Löfman.

kl.18 Julsångsgudstjänst i Berghälls kyrka. Terho, Almqvist, Böckerman, Tomas Vokalensemble.

Sö 29.12 Första söndagen efter jul

kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. Repo-Rostedt, Lindström. Johannes kantori. Julkaffe.

On 1.1.2014 Nyårsdagen

kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan.Lindström, Terho, Löfman.

MATTEUS FÖRSAMLING

Sö 22.12 Fjärde söndagen i advent

kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan. Hallvar, M Brunell. Kyrkkaffe.

kl. 18 De vackraste julsångerna i Matteuskyrkan. Allsång med Matteus julkör, dir. A Forsman och S Forsén. Välkommen med i julkören! Övn. 17.12 kl. 18.30-20.30 i Matteussalen 22.12 kl. 17. Anm. A Forsman 050-433 5578.

Ti 24.12 Julafton

kl. 13 Julandakt i Brändö/ Vilans begravningskapell. Ahlfors, Forsman.

kl. 14 Julbön för stora och små i Matteuskyrkan. Forsén, Daniela och Staffan.

kl. 14 Julbön Degerö kyrka. Hallvar, Brunell.

kl. 15 och 16 Julbön i Östersundom kyrka. Rönnberg, Forsman.

kl. 15 Julbön i Tammelunds kyrka. Ahlfors, Brunell.

kl. 15 Julbön i Nordsjö kyrka. Forsén, Daniela och Staffan.

kl. 16 Julbön i Botbygårds kapell. Hallvar, Brunell.

kl. 17 Julbön i Brändö kyrka. Forsén, Daniela och Staffan.

On 25.12 Juldagen

kl. 8 Julotta i Östersundom kyrka. Hallvar, Forsman, Matteus kyrkokör.

kl. 21 Julmusik i Matteuskyrkan – Matteus Ensemble. Fritt inträde.

To 26.12 Annandag jul

kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan med de vackraste julsångerna. Forsén, Brunell, Forsman och Matteus kyrkokör. Radiering.

Sö 29.12 Första söndagen efter jul

kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan. Rönnberg, Forsman.

On 1.1.14 Nyårsdagen

kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan. Forsén, Kyrkkaffe.

PETRUS FÖRSAMLING

Sö 22.12 Fjärde söndagen i advent

kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Thylin, Ahlberg.

kl. 10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Sandell, Hilli.

kl. 15.30 PULS- gudstjänst i Hagasalen. Björk.

Ti 24.12 Julafton

kl. 12 Julbön i Munksnäshemmet. Bonde, Ahlberg, Matti Kuronen, sång.

kl. 13 Julbön i Sockenbacka kyrka. S-O Fernström, B Bergman, Matti Kuronen, sång.

kl. 14.30 Julbön i Kårböle kyrka. Thylin, Kimmo Salonen, Marina Salonen, sång.

kl. 15 Julbön i Södra Haga kyrka. Lassus, Ahlberg, Rabbe Österholm, sång.

kl. 15 Julbön i Malms kyrka. Sandell, Hilli, Matti Kuronen sång.

kl. 16 Julbön i Månsas kyrka. Lassus, Hilli, Rabbe Österholm, sång.

kl. 16 Julbön i Munksnäs kyrka. Thylin, Kimmo Salonen, Marina Salonen, sång.

kl. 17 Julbön i Åggelby gamla kyrka. H Perret, Hilli, A-K Perret, sång.

kl. 23 Gudstjänst vid Jesu födelse i Åggelby gamla kyrka. Sandell, Hilli.

On 25.12 Juldagen

kl. 7 Traditionell julotta i Munksnäs kyrka. Bonde, Ahlberg.

kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Sandell, Hilli.

To 26.12 Annandag jul

kl. 10 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. Sandell, Hilli.

kl. 18 De Vackraste Julsångerna i Hagasalen. Thylin, Hilli, Laura Veijola, sång.

Sö 29.12 Första söndagen efter jul

kl. 10 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. Sandell, H Alavesa.

kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Bonde, Bergman.

Ti 31.12

kl. 18 Nyårsbön i Månsas kyrka. Lassus, H Alavesa.

On 1.1.14 Nyårsdagen

kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Björk, Ahlberg.

OLAUS PETRI FÖRSAMLING

Sö 22.12 kl. 11 Högmässa. Timo Viinikka, Evi Kant.

Ti 24.12 kl. 16 Julbön. Timo Viinikka, Hanna Laakkonen-Yang

Olaus Petrikören.

On 25.12 kl. 7 Julotta. Timo Viinikka, Hanna Laakkonen-Yang

Kvartett ur Olaus Petrikören.

To 26.12 kl. 12 Högmässa sammanlyst till Johanneskyrkan

Sö 29.12 kl. 11 Högmässa. Ola Byfält, Hanna Laakkonen-Yang.

On 1.1 kl. 11 Högmässa. Niklas Bonde, Hanna Laakkonen-Yang.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 22.12. 11 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent (Panzig)

Di 24.12. 14 Uhr Familiengottesdienst zum Heiligen Abend (Martin Röker)

Di 24.12. 16 Uhr Christvesper (Panzig)

Mi 25.12. 12 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtsfeiertag (Panzig)

Do 26.12. 11.30 Uhr Gottesdienst zum 2. Weihnachtfeiertag im Seniorenwohnheim (Panzig)

So 29.12. 11 Uhr Gottesdienst zum 1. Sonntag nach Weihnachten (Panzig)

Di 31.12. 15 Uhr Altjahrsabendsgottesdienst mit Abendmahl im Seniorenwohnheim (Panzig)

Di 31.12 18 Uhr Altjahrsabendsgottesdienst mit Abendmahl (Panzig)

HELSINGFORS PROSTERI

Kampens kapells öppethållningstider

Kampens kapell är öppet vardagar kl 7-20 och veckoslut kl 10-18.

SAMTALSTJÄNST

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24.
Webbaserad
hjälptjänst:
http://evl.fi/natjour

Sö 22.12 Fjärde söndagen i advent

kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. Terho, Repo-Rostedt, Almqvist. Grupp ur Jubilate. Finlands Lucia medv. vid kyrkkaffet.

Ti 24.12 Julafton

kl.12 Julbön i Seniorhuset. Terho, Henricson.

kl.14 Julbön i S:t Jacobs kyrka. Repo-Rostedt, Henricson, S:t Jacobs barnkör.

kl.14 Julbön i Johanneskyrkan. Djupsjöbacka, Löfman. Körerna Lyran och Akademen.

kl.15 Julbön i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Böckerman, Enlund.

kl.23 Mässa i julnatten, Johanneskyrkan. Lindström, Busck-Nielsen, Enlund.

On 25.12 Juldagen

kl.12 Högmässa i Gamla kyrkan. Busck-Nielsen, Lindström, Enlund.

To 26.12 Annandag jul

kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. Terho, Djupsjöbacka, Löfman.

kl.18 Julsångsgudstjänst i Berghälls kyrka. Terho, Almqvist, Böckerman, Tomas Vokalensemble.

Sö 29.12 Första söndagen efter jul

kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. Repo-Rostedt, Lindström. Johannes kantori. Julkaffe.

On 1.1.2014 Nyårsdagen

kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan.Lindström, Terho, Löfman.

MATTEUS FÖRSAMLING

Sö 22.12 Fjärde söndagen i advent

kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan. Hallvar, M Brunell. Kyrkkaffe.

kl. 18 De vackraste julsångerna i Matteuskyrkan. Allsång med Matteus julkör, dir. A Forsman och S Forsén. Välkommen med i julkören! Övn. 17.12 kl. 18.30-20.30 i Matteussalen 22.12 kl. 17. Anm. A Forsman 050-433 5578.

Ti 24.12 Julafton

kl. 13 Julandakt i Brändö/ Vilans begravningskapell. Ahlfors, Forsman.

kl. 14 Julbön för stora och små i Matteuskyrkan. Forsén, Daniela och Staffan.

kl. 14 Julbön Degerö kyrka. Hallvar, Brunell.

kl. 15 och 16 Julbön i Östersundom kyrka. Rönnberg, Forsman.

kl. 15 Julbön i Tammelunds kyrka. Ahlfors, Brunell.

kl. 15 Julbön i Nordsjö kyrka. Forsén, Daniela och Staffan.

kl. 16 Julbön i Botbygårds kapell. Hallvar, Brunell.

kl. 17 Julbön i Brändö kyrka. Forsén, Daniela och Staffan.

On 25.12 Juldagen

kl. 8 Julotta i Östersundom kyrka. Hallvar, Forsman, Matteus kyrkokör.

kl. 21 Julmusik i Matteuskyrkan – Matteus Ensemble. Fritt inträde.

To 26.12 Annandag jul

kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan med de vackraste julsångerna. Forsén, Brunell, Forsman och Matteus kyrkokör. Radiering.

Sö 29.12 Första söndagen efter jul

kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan. Rönnberg, Forsman.

On 1.1.14 Nyårsdagen

kl. 12 Högmässa i Matteuskyrkan. Forsén, Kyrkkaffe.

PETRUS FÖRSAMLING

Sö 22.12 Fjärde söndagen i advent

kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Thylin, Ahlberg.

kl. 10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Sandell, Hilli.

kl. 15.30 PULS- gudstjänst i Hagasalen. Björk.

Ti 24.12 Julafton

kl. 12 Julbön i Munksnäshemmet. Bonde, Ahlberg, Matti Kuronen, sång.

kl. 13 Julbön i Sockenbacka kyrka. S-O Fernström, B Bergman, Matti Kuronen, sång.

kl. 14.30 Julbön i Kårböle kyrka. Thylin, Kimmo Salonen, Marina Salonen, sång.

kl. 15 Julbön i Södra Haga kyrka. Lassus, Ahlberg, Rabbe Österholm, sång.

kl. 15 Julbön i Malms kyrka. Sandell, Hilli, Matti Kuronen sång.

kl. 16 Julbön i Månsas kyrka. Lassus, Hilli, Rabbe Österholm, sång.

kl. 16 Julbön i Munksnäs kyrka. Thylin, Kimmo Salonen, Marina Salonen, sång.

kl. 17 Julbön i Åggelby gamla kyrka. H Perret, Hilli, A-K Perret, sång.

kl. 23 Gudstjänst vid Jesu födelse i Åggelby gamla kyrka. Sandell, Hilli.

On 25.12 Juldagen

kl. 7 Traditionell julotta i Munksnäs kyrka. Bonde, Ahlberg.

kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Sandell, Hilli.

To 26.12 Annandag jul

kl. 10 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. Sandell, Hilli.

kl. 18 De Vackraste Julsångerna i Hagasalen. Thylin, Hilli, Laura Veijola, sång.

Sö 29.12 Första söndagen efter jul

kl. 10 Gudstjänst i Åggelby gamla kyrka. Sandell, H Alavesa.

kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Bonde, Bergman.

Ti 31.12

kl. 18 Nyårsbön i Månsas kyrka. Lassus, H Alavesa.

On 1.1.14 Nyårsdagen

kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Björk, Ahlberg.

OLAUS PETRI FÖRSAMLING

Sö 22.12 kl. 11 Högmässa. Timo Viinikka, Evi Kant.

Ti 24.12 kl. 16 Julbön. Timo Viinikka, Hanna Laakkonen-Yang

Olaus Petrikören.

On 25.12 kl. 7 Julotta. Timo Viinikka, Hanna Laakkonen-Yang

Kvartett ur Olaus Petrikören.

To 26.12 kl. 12 Högmässa sammanlyst till Johanneskyrkan

Sö 29.12 kl. 11 Högmässa. Ola Byfält, Hanna Laakkonen-Yang.

On 1.1 kl. 11 Högmässa. Niklas Bonde, Hanna Laakkonen-Yang.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 22.12. 11 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent (Panzig)

Di 24.12. 14 Uhr Familiengottesdienst zum Heiligen Abend (Martin Röker)

Di 24.12. 16 Uhr Christvesper (Panzig)

Mi 25.12. 12 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtsfeiertag (Panzig)

Do 26.12. 11.30 Uhr Gottesdienst zum 2. Weihnachtfeiertag im Seniorenwohnheim (Panzig)

So 29.12. 11 Uhr Gottesdienst zum 1. Sonntag nach Weihnachten (Panzig)

Di 31.12. 15 Uhr Altjahrsabendsgottesdienst mit Abendmahl im Seniorenwohnheim (Panzig)

Di 31.12 18 Uhr Altjahrsabendsgottesdienst mit Abendmahl (Panzig)

HELSINGFORS PROSTERI

Kampens kapells öppethållningstider

Kampens kapell är öppet vardagar kl 7-20 och veckoslut kl 10-18.

SAMTALSTJÄNST

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24.
Webbaserad
hjälptjänst:
http://evl.fi/natjour