Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2013 > December >

Självständighetsdagen och 2. söndagen i advent

Självständighetsdagen och 2. söndagen i advent

05.12.2013 15:44

2. SÖNDAGEN I ADVENT

6.12 och 8.12.2013

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Drumsö kyrka Fre 11 tvåspr. gudstj. Lindström, Enlund. Manifestum.

Johanneskyrkan Fre 12 högm med krigsveter. M Lindblom, Repo-Rostedt, Böckerman, Akademen dir. K Turunen. Kyrkkaffe.

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högm. Ray, Henricson. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högm. Djupsjöbacka, Ray, Enlund, Löfman. Kyrkkaffe. högmässa. Lindström, Terho, Löfman. Svenska Oratoriekören. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Fre 12 högm. Forsén, Forsman. Kyrkkaffe.

Marielundskapellet i Nordsjö kyrka Sö 10 högm. Ahlfors, Brunell. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 12 högm. Forsén, Brunell, söndagsskola. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 18 kvällsm. Forsén, Daniela och Staffan. Kvällsté.

PETRUS

Åggelby gamla kyrka Fre 10 gudstj. Sandell, Hilli.

Södra Haga kyrka Fre 10 tvåspr. gudstj.. Lassus, M Muroma-Nikunen, O Möttinen m.fl.

Åggelby gamla kyrka Sö 10 gudstj. Sandell, Hilli.

Munksnäs kyrka Sö 10 högm. Thylin, Ahlberg.

Hagasalen Sö 15.30 PULS-gudstj. Björk.

Malms kyrka Sö 17 De vackraste julsångerna. Bonde, Hilli, M Lövsund, flöjt.

Munksnäs kyrka Sö 17 Gillekörens konsert, dir M Nordström. Barn från Tallkotten medv.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum 2. Advent (K Röker).

OLAUS PETRI

Sö 11 kyrkmässa.Viinikka, Laakkonen-Yang. Olaus Petrikören medv. Kyrklunch.

SAMTALSTJÄNST Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour