Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2013 > November >

Hosianna på 1.advent 1.12.13

Hosianna på 1.advent 1.12.13

28.11.2013 10:37 / uppdaterad 28.11.2013 11:12

1. SÖNDAGEN I ADVENT

1.12.2013

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Församlingens körer. Busck-Nielsen, Repo-Rostedt. Johannes kantori. Leksakskollekt. Kyrkkaffe. högmässa. Lindström, Terho, Löfman. Svenska Oratoriekören. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 festmässa för hela familjen. Matteus kyrkokör. Glöggservering.

Matteuskyrkan Sö 18 MU-mässa. Matteus Ungdom-mässa. Kort bönevandring, kyrkfika efteråt.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 festhögmässa. Lassus, Bonde, Björk, Thylin, Gillekören, Ahlberg. Kyrkkaffe.

Malms kyrka Sö 12 festhögmässa. Lassus, Bonde, Hilli, GUF-kören dir Håkan Vikman. Kyrkkaffe.

Petruscentret Sö 15.30 PULS-gudstjänst. Björk.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Uhr Familiengottesdienst zum 1. Advent (Panzig), anschl. Kirchkaffee

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Viinikka, Laakkonen-Yang. Kvartett ur Olaus Petrikören, Petri Lindroos, bas.

HELSINGFORS PROSTERI

Leva och lära- gruppen

samlas på Tredje linjen 22, den 17.12 (kl 13-15 i rum Ekelund). Kaffe/saft paus och andakt ingår, träffen är avgiftsfri. Kristina Jansson-Saarela är kontaktperson, tfn 09 2340 2540, e-post: kristina.jansson-saarela@evl.fi

SAMTALSTJÄNST Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour