Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2013 > November >

SÖNDAGENS GUDSTJÄNSTER 24.11.13

SÖNDAGENS GUDSTJÄNSTER 24.11.13

21.11.2013 14:39

SÖNDAG-KYRKDAG

24.11.2013

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Terho, Böckerman. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Lindström, Terho, Löfman. Svenska Oratoriekören. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 15 mässa med Fridsföreningen i södra Finland (tvåspr.). Kaffeservering.

Matteuskyrkan Sö 18 Människa kom fram-mässa. S Myrskog, musik. Kyrkfika efteråt.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Ahlberg.

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. B Sandberg, Sandell, Hilli.

Hagasalen Sö 15.30 PULS-gudstjänst. Björk.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 familjemässa. Viinikka, Laakkonen, Yang.

HELSINGFORS PROSTERI

Människa – kom fram!

Gemensam musikmässa med Helsingforsförsamlingarna i Matteuskyrkan den 24.11 kl 18. Stefan Myrskog har skrivit nattvardsmässan med deltagare från stadens alla hörn. Efteråt kyrkfika och gemenskap.

Leva och lära- gruppen

samlas på Tredje linjen 22, den 17.12 (kl 13-15 i rum Ekelund). Kaffe/saft paus och andakt ingår, träffen är avgiftsfri. Kristina Jansson-Saarela är kontaktperson, tfn 09 2340 2540, e-post: kristina.jansson-saarela@evl.fi

TOMASMÄSSA

i Tomas kyrka on 27.11 kl 19. Pred: Susan Haraldson (Andreaskyrkan) lit: Ulf Skogström, speaker: Maria Lindberg (KCSA), musik: Sven Nygårds trio med Jannike Sandström. Möjlighet till bikt (18.30), efteråt testund.

SAMTALSTJÄNST Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour