Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2013 > Juni >


Sini Sundqvist anställdes för högskolearbetet

Sini Sundqvist anställdes för högskolearbetet

19.06.2013 13:46

Vid Gemensamma kyrkorådets sammanträde den 13 juni beslöt man, att anställa teologiestuderanden Sini Sundqvist i svenska enhetens högskolearbete. Hon arbetar på deltid i enheten fram till den 31 augusti 2014.

Teologiestuderanden Sini Sundqvist, som är så gott som färdig med sina teologiestudier vid Åbo Akademi, har arbetat från mars månad i svenska enheten med uppsamlande verksamhet bland studerande.

Vid Gemensamma kyrkorådets möte den 13 juni beslöts, att Sini anställs i svenska enhetens högskolearbete som deltidsanställd projektdragare på viss tid. Hon arbetar med uppsökande och uppsamlande verksamhet bland studeranden och inleder ett pilotprojekt för att aktivera och entusiasmera studeranden till verksamheten inom Kyrkan i Helsingfors.

Sini är känd tidigare för att ha varit säsongarbetare vid de svenska församlingarnas sommarhem Lekholmen. Hon har dessutom aktivt medverkat i Borgå stifts projekt för att rekrytera ungdomar till teologyrket.

Alf Lindberg

Kolla Sinis blogginlägg i De ungas Akademi:
http://dua.fi/bloggen/