Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2013 > Juni >


Svenska enheten försvinner från årsskiftet

Svenska enheten försvinner från årsskiftet

19.06.2013 13:44

Efter en lång process för att utveckla Gemensamt svenskt församlingsarbete beslöt Gemensamma kyrkorådet att svenska enheten försvinner och den kyrkliga samfälligheten blir genuint tvåspråkig. De svenska tjänsterna överförs till motsvarande finska enheter.

Gemensamma kyrkorådet i Helsingfors kyrkliga samfällighet beslöt i dag på sitt sammanträde i Församlingarnas hus, att organisera Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete på nytt. Det är ett led i att utveckla den gemensamma församlingsverksamheten att motsvara de krav, som man har ställt från församlingarnas håll för att möta tidens utmaningar. Dessa är sviktande medlemsunderlag och på längre sikt sämre ekonomi.

Behandlingen av ärendet föranledde inte mycket diskussion, då beredningen var klar och tydlig. Till grund för densamma hade direktören för samfälligheten Riitta-Sisko Tarkka tagit den planering, som fortgått en lång tid bland kyrkoherdarna och förtroendevalda samt representanter för Gemensamt svenskt församlingsarbete.
Den nya organisationsmodellen har utarbetats av konsulten Marcus Henricson på basen av bland annat olika modeller utarbetade av det finska gemensamma församlingsarbetet. Den nu valda modellen är modell nr.2 av tre olika modeller, vilka beskrivs i beredningen.

Gemensamma kyrkorådet beslöt, att den svenska enheten upphör att existera och motsvarande tjänster i enheten förenas dels med det finska gemensamma församlingsarbetet. Det vill säga två prästtjänster, tre familjerådgivartjänster, en byråsekreterartjänst samt en verksamhetsledartjänst för den svenskspråkiga Samtalstjänsten. Den svenska diakonitjänsten förblir i det finska gemensamma församlingsarbetet medan den svenska informationssekreterartjänsten förenas med den finska kommunikationsenheten. Och därmed bildas nya tvåspråkiga enheter. Målet med förändringarna, är en helt tvåspråkig kyrklig samfällighet, som man hoppas skall ge mer resurser också för det gemensamma svenskspråkiga församlingsarbetet.
En arbetsgrupp bereder ärendet vidare, så att arbetet i den nya organisationen kan inledas från årsskiftet.

Alf Lindberg