Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2012 > Februari >

Många nya medlemmar i stiftsfullmäktige

Många nya medlemmar i stiftsfullmäktige

15.02.2012 14:38

Prosten Stig-Olof Fernström och ämnesläraren Helena Salenius från Helsingfors har blivit invalda i stiftsfullmäktige.

Enligt det preliminära valresultatet från valet av medlemmar till stiftsfullmäktige så kommer följande präster att ingå i stiftsfullmäktige under åren 2012-2016: tf kaplan Stina Lindgård, Borgå (ny), kyrkoherde Johan Westerlund, Raseborg, kyrkoherde Peter Kankkonen, Karleby (ny), församlingspastor Malena Björkgren, Åbo (ny), tf kyrkoherde Ann-Mari Audas-Willman, Nykarleby (ny), prosten Stig-Olof Fernström, Helsingfors och församlingspastor Mia Bäck, Åbo (ny).

Lekmannamedlemmar är rektor Kristian Sjöbacka, Övermark, produktutvecklare Magnus Engblom, Esbo, biträdande polischef Hans Snellman, Karleby, diplomarkitekt Gunnel M Helander, Hangö (ny), församlingslektor Gun-Maj Näse, Pedersöre, pensionerad rektor Karl-Gustav Pihlström, Ekenäs (ny), forskare Liselott Forsman, Petalax (ny), ämneslärare Helena Salenius, Helsingfors (ny), pensionerad lektor Barbro Berglund, Kronoby (ny), jordbrukare Ingolf Lindén, Borgå (ny), bankdirektör Kenneth Holmgård, Jakobstad (ny), diakon Gerd Erickson, Solf och politices kandidat Nina Björkman-Nystén, Pernå (ny).

Stiftsfullmäktige har sammanlagt 21 medlemmar, 14 lekmän och 7 präster. En lekman väljs från Åland. Ålands valnämnd sammanträder för att räkna rösterna i eftermiddag.

Jämn könsfördelning

Sammanlagt 13, eller nästan två tredjedelar, av medlemmarna är nya. En preliminär granskning av könsfördelningen visar att fullmäktige består av 11 kvinnor (4 präster och 7 lekmän) och 9 män (3 präster och 6 lekmän).

Lekmännen var uppställda på fyra olika listor. Lekmannalistorna som representerade Österbotten respektive södra Finland fick in 6 kandidater vardera. Den så kallade diakonilistan fick in en kandidat medan listan ”Tyska församlingen liberala” inte fick någon medlem alls i stiftsfullmäktige. En medlem i stiftsfullmäktige representerar Åland.

Prästombuden var uppställda på två listor av vilken en kan anses mera konservativ och fick in 2 kandidater, medan den andra listan som hade en mera liberal prägel fick in 5 kandidater.

Ålands valnämnd sammanträder klockan 16 i eftermiddag 15.2.2012. Vi rapporterar om detta när vi har fått resultatet från Åland. I vilket fall som helst är stiftsfullmäktigemedlemmen från Åland ny eftersom Peter Lindbäck, som företrädde Åland i stiftsfullmäktige senaste period, inte är uppställd på första plats på någondera av de två åländska listorna.

KT/A.L.