Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2012 > Februari >

Åstrand och Lassila prästombud i kyrkomötet

Åstrand och Lassila prästombud i kyrkomötet

15.02.2012 14:19 / uppdaterad 15.02.2012 15:40

Enligt det preliminära valresultatet har Bo-Göran Åstrand och Max-Olav Lassila från Borgå stift blivit valda till prästombud i kyrkomötet.

Det preliminära valresultatet från valet av Borgå stifts prästombud i kyrkomötet visar att det blir två österbottniska kyrkoherdar som representerar stiftets präster, nämligen Bo-Göran Åstrand, Jakobstad och Max-Olav Lassila, Larsmo.

Det betyder att Helene Liljeström, kyrkoherde i Sibbo, som varit ombud i kyrkomötet de senaste fyra åren inte längre är ordinarie ombud utan i stället första ersättare för stiftets präster. Andra ersättare är Torsten Sandell, kyrkoherde i Ingå.

Två tredjedelar av kyrkomötets ombud nya

Det kyrkomöte som tar över i maj består av 35 kvinnor och 61 män. I kyrkomötet finns 62 nya ombud, alltså är två tredjedelar av de valda ombuden nya.

Kyrkomötet består av sammanlagt 96 valda ombud, 64 lekmän och 32 präster. Det nya kyrkomötet tillträder i maj och mandatperioden avslutas i april 2016.

Kyrkomötesombud från Borgå stift

De som representerar Borgå stift i kyrkomötet under de kommande fyra åren är alltså; förvaltningsläkare Åsa A Westerlund, Pojo, verksamhetsledare Göran Stenlund, Vasa (ny), pensionerade chefredaktören Stig Kankkonen, Esbo, landshövding Peter Lindbäck, Åland, kyrkoherde Bo-Göran Åstrand, Jakobstad och kyrkoherde Max-Olav Lassila, Larsmo.

KT/A.L.